In die Geskiedenis van Duitsland daar was drie Duitse Ryke: