Empiries

Wanneer vergelykings empiries vasgestel word, word dit bepaal deur waarnemings in 'n laboratorium of loodsaanlegte en word dit nie uit eerste beginsels afgelei nie.

Byvoorbeeld, uit eerste beginsels weet ons dat die Pypvloei eweredig is aan die vyfde mag van die van die binnediameter. Indien 'n mens egter toetse in 'n laboratorium of in 'n aanleg doen, kan 'n mens vir 'n sekere bestek van diameters 'n lineêre verband bepaal en gebruik.