'n Estuarium is 'n verbrede, meestal tregtervormige riviermonding, waar soet rivierwater en sout seewater vermeng en sodoende brakwater ontstaan, en waar getyverskille waarneembaar is. Wanneer 'n rivier as 'n stelsel van aftakkings uitmond staan dit bekend as 'n delta.

'n Estuarium.
Nog 'n estuarium.