Federale Vroueraad

Die Federale Vroueraad was van 1920 tot 2003 ‘n skakelkomitee tussen Afrikaanse welsynsorgansisasies. Dit het bestaan uit afgevaardigdes van die

In 2003 is die NCVV by die SAVF ingelyf.

Bekende lede was M.E.R., Tertia Flemming, Nettie Hanekom, Ria Jordaan, Rina Venter en Elsie Eloff, die vrou van Herman van Broekhuizen.