’n Fermion is in deeltjiefisika ’n deeltjie met ’n halftallige spin (s=12, s=32, s=52 ens.). In teenstelling daarmee het ’n boson ’n heeltallige spin. Elke elementêre deeltjie van die Standaardmodel kan in een van dié twee groepe ingedeel word. Elementêre fermione is die boustene van materie, terwyl elementêre bosone kragte oorbring tussen die elementêre fermione.

Die elementêre fermione is in die eerste drie kolomme van die Standaardmodel gegroepeer.

Fermione is genoem na Enrico Fermi. Hulle kan elementêr (onverdeelbaar in kleiner dele) of saamgestel wees. Eersgenoemde kan onderverdeel word in leptone, (byvoorbeeld elektrone en muone) en kwarke (die elementêre boustene van hadrone). Voorbeelde van saamgestelde fermione is alle barione en sommige atome en kerns.

Omdat fermione ’n halftallige spin het, voldoen hulle aan die Uitsluitingsbeginsel van Pauli, waarvolgens twee fermione nie presies dieselfde kwantumgetal kan hê nie. Meer algemeen voldoen hulle aan die Fermi-Dirac-verdeling.

Hierdie artikel is vertaal uit die Nederlandse Wikipedia