Fort Montgomery Williams

Fort Montgomery Williams (ook bekend as Fort Montgomery) was een van 'n reeks forte wat deur die Britse owerheid tydens die Kaapse grensoorloë (1779-1877) aan die oosgrens van die Kaapkolonie opgerig is.

Na die Sesde Grensoorlog (die Oorlog van Hintsa) in Mei 1835 het sir Benjamin D'Urban wes van die Keiskammarivier en sy sytak die Tjumiriver drie nuwe forte laat oprig, naamlik Fort Montgomery Williams, Fort Peddie en Fort Thomson. Fort Montgomery was 'n klein stervormige vesting geleë 4 km wes van die Keiskammarivier, halfpad tussen Fort Willshire en die see. Dit is vernoem na luit. M. Williams van die Royal Engineers wat die fort beplan het en toesig oor die bou van verskeie forte in die area gehou het. Hierdie fort is gebruik deur berede patrollies in die gebied, maar weens 'n gebrek aan water het dit gou sy belangrikheid verloor. Na die opheffing van die Provinsie van Koningin Adelaide is die fort in Januarie 1837 ontruim.

Bronne wysig

  • Stockenstrom, Eric: Historiese Atlas van Suid-Afrika. Stellenbosch: Pro-Ecclesia, 1928.
  • www.mbendi.com

Sien ook wysig