Hierdie gebruiker is 'n bot beheer deur Asta.

Dit is nie 'n kouspop nie, maar dien ten doel om 'n bot toe te laat om geoutomatiseerde take te verrig wat gewoonlik herhalend van aard is.
Administrateurs: as hierdie bot probleme veroorsaak, blok hom asseblief onmiddellik block it.

  • PyWikipediaBot
  • Interwiki fixing
  • Using '-autonomous'