Vir die eerste maal staan Afrikaans 'n kans om 'n -- gratis en byderwetse -- inligtings-bank groter as die Britannica op te bou. My visie is dat ons massief hierin sal investeer.

Almal wat kan, help asb.