Ons vier.jpg

Ek wil Afrikaans bevorder in soveel moontlik verskillende genres. Ek gee onder andere aandag aan:

  • Die kurrikulum van Gr. 4 - 7 se ontbrekende onderwerpe.
  • Suid-Afrikaanse kunstenaars