Taalvaardigheid

de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.


en-4 This user speaks English at a near-native level.
af-0 Hierdie persoon verstaan nie Afrikaans nie (of verstaan dit met groot moeite).
Hierdie gebruiker is 'n bot beheer deur Hedwig in Washington.

Dit is nie 'n kouspop nie, maar dien ten doel om 'n bot toe te laat om geoutomatiseerde take te verrig wat gewoonlik herhalend van aard is.
Administrateurs: as hierdie bot probleme veroorsaak, blok hom asseblief onmiddellik block it.