Kennisgewing: Hierdie rekening is onbepaald geblokkeer omdat die eienaar van die rekening veelvuldige rekeninge misbruik het, asook globaal geblokkeer is weens verontagsaming van die bestuursvoorskrifte van Wikipedia. Per Aliwal2012, 5 Junie 2021.