Hierdie gebruiker is 'n bot beheer deur A-Taul.

Dit is nie 'n sock puppet nie, maar dien ten doel om 'n bot toe te laat om ge-outomatiseerde take te verrig wat gewoonlike herhalend van aard is.
Administrateurs: as hierdie bot probleme veroorsaak, blok hom asseblief onmiddelik block it.

Begin 'n bespreking met FloggerBot

Begin 'n bespreking