Gelede woorde, oftewel komplekse, kom voor in die veld van morfologie waar hulle die teenoorgestelde van simplekse (ongelede woorde) is. Waar 'n simpleks beskryf kan word as 'n woord wat nie morfologies ontleedbaar is nie [1] soos die, daar, nou en gister, is 'n kompleks daarenteen 'n morfologies ontleedbare woord, soos kêrel+tjie en ridder+lik.

Die belangrikste ongelede woorde word in die selfstandigenaamwoord-, adjektief- en werkwoordklas aangetref.[2] Van Huyssteen noem dat die onderskeid tussen simplekse en komplekse nie verwar moet word met die onderskeid tussen meerlettergreppige woorde (dit is woorde wat uit meer as een lettergreep bestaan, soos tafel bestaan uit “ta” en “fel”) en enkellettergreppige woorde (dit is woorde wat uit slegs een lettergreep bestaan, soos blad en poot) nie. [3]

Verwysings wysig

  1. Senekal et al, 1972:245
  2. Senekal et al, 1972:245
  3. Van Huyssteen 2014: 174

Bronnelys wysig

  • Senekal, H.E.J., Ponelis, F.A., De Klerk, W.J. 1972. Die patroon van Afrikaans. Johannesburg: Afrikaanse Pers-Boekhandel.
  • Van Huyssteen, G.B. 2014. Morfologie. (In Carstens, W.A.M. & Bosman, N., red. Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde. Pretoria: Van Schaik. p. 174-175).