Ongelede woorde

woorde sonder morfologiese struktuur

Ongelede woorde, (ook genoem simplekse woorde) is woorde wat geen morfologiese struktuur het nie;[1] dit sluit voorbeelde in soos tafel, blad, pampoen, koekemakranka, botter, taak en kombuis.

Die onderskeid tussen komplekse (gelede woorde) en simplekse woorde moet nie verwar word met die onderskeid tussen meerlettergrepige woorde (dit is woorde wat uit meer as een lettergreep bestaan, soos tafel bestaan uit "ta" en "fel" of kombuis uit "kom" en "buis") en eenlettergrepige woorde (dit is woorde wat uit slegs een lettergreep bestaan, soos "blad" en "poot") nie.[2] Oor die algemeen gesien, is meerlettergrepige en eenlettergrepige woorde nie per se van belang in morfologie nie. Dit beteken dat ongelede woorde of te wel, simplekse woorde, 'n woord is wat uit 'n enkele morfeem bestaan (d.i. wat monomorfemies is) en wat dus geen morfologiese struktuur het nie en slegs uit een basisvorm bestaan.[3]

VerwysingsWysig

  1. Bauer, 2004: 95
  2. Van Schoor, 1983: 350
  3. Van Huyssteen, 2014: 174

BronneWysig

  • Van Huyssteen, G.B. 2014. Morfologie. (In Carstens, W.A.M. & Bosman, N., red. Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde. Pretoria: Van Schaik. p. 174-175).