In die verlede het mense 'n geosentriese beskouing gehad, naamlik dat die aarde stilstaan en alles daarom wentel. Kopernikus is bekend daarvoor dat hy die heliosentriese model geskep het waarvolgens dit die son is wat stilstaan en die aarde en ander planete is wat daarom wentel.

Heliosentriese sonnestelsel uit Andreas Cellarius se Harmonia Macrocosmica van 1708

Kyk ook wysig