Infrastruktuur

Infrastruktuur verwys na die fasiliteite wat moderne menslike lewe ondersteun. Dit sluit in: paaie, spoorlyne, brûe, behuising, skole, hospitale, fabrieke, winkelsentrums, elektrisiteit, water, ensovoorts. Meeste infrastruktuur word deur regerings gebou met die belasting wat hulle invorder.

Lugfoto van die San Francisco Internasionale Lughawe en sy infrastruktuur.

Daar is 'n verband tussen die infrastruktuur van 'n land, die vlak van oorbevolking, en die lewenstandaard van die mense wat daarin woon. As die bevolking verdubbel, moet die infrastruktuur ook minstens verdubbel word. Arm lande kan gewoonlik nie voldoende infrastruktuur vir hulle bevolking oprig nie, wat lei tot 'n lae lewenstandaard in sulke lande.

Die vernietiging of verwoesting van infrastruktuur word as sabotasie gesien.