Sir Joachim Machado ( - 1925) was 'n Portugese ingenieur en Goewerneur-generaal van Mosambiek. Hy tree in 1880 vir die eerste keer op die voorgrond toe hy Pretoria besoek het in verband met die bou van die oorspronklike spoorlyn van Mosambiek na Transvaal onder die McMurdo-konsessie. Hy speel 'n leidende rol in die opmeting van die roete wat oplaas deur die Nederlands-Suid-Afrikaanse Spoorwegmaatskappy gebruik is. Ter ere van hom is die dorp, Machadodorp, na hom vernoem. Tydens die Tweede Vryheidsoorlog was hy die Goewerneur-generaal van die Portugese provinsie Mosambiek waar hy 'n pro-Britse beleid gevolg het. Hiervoor is hy op die Britse Koning se verjaarsdag in 1902 as K.C.M.G tot ridder geslaan. Hy is in 1925 oorlede.

Bronne Wysig

  • Rosenthal, Eric (red.). Ensiklopedie van Suidelike Afrika. Londen en New York: Frederick Warne & Kie Bpk.