Jurgens

manlike voornaam

Jurgens, Jurg en Jürgen is name wat afgelei is van die naam George. George is 'n Griekse naam afgelei van die woord "georgos" wat beteken landbouer of boer. Georgos is saamgestel uit die woorde "gea" wat aarde beteken en "ergon" wat arbeid beteken.