'n Karbonielgroep is 'n groep atome wat uit 'n koolstof- en 'n suurstofatoom bestaan wat deur 'n dubbelbinding C=O verbind is.

'n Karbonielgroep

Hierdie groep word in aldehiede, ketone, karboksielsure, esters en amiede aangetref.