In kernfisika en kernchemie word 'n kernreaksie beskryf as die proses waardeur twee atoomkerne of kerndeeltjies bots, en dan produkte vorm wat verskil van die begin-deeltjies.