Die isotoop helium-4 (42He) het die mees algemene voorkoms en word geproduseer vanuit die alfaverval van swaarder radio-aktiewe elemente, met 'n kern wat uit 'n alfadeeltjie bestaan. Dit is 'n ongewoon stabiele kern as gevolg van die feit dat die nukleone gerangskik is in volledig gevulde orbitale. Daar is slegs geringe hoeveelhede helium-3 op aarde en dié word gevorm deur die betaverval van tritium.

Eienskappe

Algemeen

Naam Helium-4 
 
Protone
Neutrone
Kernspin

Status

Status stabiel  

Navigasie

21H 32He
31H 42He
41H 63Li
Lys van isotope
Portaal Chemie
Portaal Fisika


Ligter:
helium-3
Helium-4 is 'n
isotoop van helium
Swaarder:
helium-5
Vervalproduk van:
litium-5 (p)
helium-5 (n)
berillium-6 (2p)
Vervalketting
van helium-4
Verval na:
stabiel