Hierdie tabel bevat alle bekende isotope van die chemiese elemente. Die aantal neutrone loop op van bo na onder en atoomgetal loop op van links na regs, maar dit is in dele uitgevoer, omdat die tabel baie breed is.

Die stabiliteit en die halfleeftyd word deur die kleur aangegee.

n
1H
2He
N=0→
1
H
  
N=1→
1
n
 β-
2
H
  
3
He
  
3Li
4Be
5B
6C
N=2→
3
H
 β-
4
He
  
5
Li
ε 
6
Be
ε 
8
C
ε 
N=3→
5
He
 β-
6
Li
  
7
Be
ε 
8
B
ε 
9
C
ε 
7N
N=4→
6
He
 β-
7
Li
  
8
Be
α
9
B
ε 
10
C
ε 
11
N
ε 
8O
N=5→
 
 
8
Li
 β-
9
Be
  
10
B
  
11
C
ε 
12
N
ε 
13
O
ε 
N=6→
8
He
 β-
9
Li
 β-
10
Be
 β-
11
B
  
12
C
  
13
N
ε 
14
O
ε 
9F
10Ne
N=7→
 
 
11
Be
 β-
12
B
 β-
13
C
  
14
N
  
15
O
ε 
16
F
ε 
17
Ne
ε 
11Na
12Mg
N=8→
11
Li
 β-
12
Be
 β-
13
B
 β-
14
C
 β-
15
N
  
16
O
  
17
F
ε 
18
Ne
ε 
19
Na
ε 
20
Mg
ε 
N=9→
 
 
14
B
 β-
15
C
 β-
16
N
 β-
17
O
  
18
F
ε 
19
Ne
ε 
20
Na
ε 
21
Mg
ε 
13Al
N=10→
14
Be
 β-
15
B
 β-
16
C
 β-
17
N
 β-
18
O
  
19
F
  
20
Ne
  
21
Na
ε 
22
Mg
ε 
23
Al
ε 
14Si
N=11→
 
 
17
C
 β-
18
N
 β-
19
O
 β-
20
F
 β-
21
Ne
  
22
Na
ε 
23
Mg
ε 
24
Al
ε 
25
Si
ε 
N=12→
17
B
 β-
18
C
 β-
19
N
 β-
20
O
 β-
21
F
 β-
22
Ne
  
23
Na
  
24
Mg
  
25
Al
ε 
26
Si
ε 
N=13→
19
C
 β-
20
N
 β-
21
O
 β-
22
F
 β-
23
Ne
 β-
24
Na
 β-
25
Mg
  
26
Al
ε 
27
Si
ε 
15P
N=14→
21
N
 β-
22
O
 β-
23
F
 β-
24
Ne
 β-
25
Na
 β-
26
Mg
  
27
Al
  
28
Si
  
N=12→
27
P
ε 
16S
N=15→
23
O
 β-
24
F
 β-
25
Ne
 β-
26
Na
 β-
27
Mg
 β-
28
Al
 β-
29
Si
  
N=13→
28
P
ε 
29
S
ε 
17Cl
N=16→
24
O
 β-
25
F
 β-
26
Ne
 β-
27
Na
 β-
28
Mg
 β-
29
Al
 β-
30
Si
  
N=14→
29
P
ε 
30
S
ε 
31
Cl
ε 
18Ar
N=17→
27
Ne
 β-
28
Na
 β-
29
Mg
 β-
30
Al
 β-
31
Si
 β-
N=15→
30
P
ε 
31
S
ε 
32
Cl
ε 
33
Ar
ε 
19K
N=18→
29
Na
 β-
30
Mg
 β-
31
Al
 β-
32
Si
 β-
N=16→
31
P
  
32
S
  
33
Cl
ε 
34
Ar
ε 
35
K
ε 
20Ca
N=19→
30
Na
 β-
31
Mg
 β-
32
Al
 β-
33
Si
 β-
N=17→
32
P
 β-
33
S
  
34
Cl
ε 
35
Ar
ε 
36
K
ε 
37
Ca
ε 
N=20→
31
Na
 β-
32
Mg
 β-
33
Al
 β-
34
Si
 β-
N=18→
33
P
 β-
34
S
  
35
Cl
  
36
Ar
  
37
K
ε 
38
Ca
ε 
21Sc
22Ti
N=21→
32
Na
 β-
34
Al
 β-
35
Si
 β-
N=19→
34
P
 β-
35
S
 β-
36
Cl
 β-
37
Ar
εβ-
38
K
ε 
39
Ca
ε 
40
Sc
ε 
41
Ti
ε 
N=22→
33
Na
 β-
36
Si
 β-
N=20→
35
P
 β-
36
S
  
37
Cl
  
38
Ar
  
39
K
  
40
Ca
  
41
Sc
ε 
42
Ti
ε 
23V
24Cr
N=21→
36
P
 β-
37
S
 β-
38
Cl
 β-
39
Ar
 β-
40
K
εβ-
41
Ca
ε 
42
Sc
ε 
43
Ti
ε 
44
V
ε 
45
Cr
ε 
N=22→
37
P
 β-
38
S
 β-
39
Cl
 β-
40
Ar
  
41
K
  
42
Ca
  
43
Sc
ε 
44
Ti
ε 
 
 
46
Cr
ε 
25Mn
26Fe
N=23→
38
P
 β-
39
S
 β-
40
Cl
 β-
41
Ar
 β-
42
K
 β-
43
Ca
  
44
Sc
εβ-
45
Ti
ε 
46
V
ε 
47
Cr
ε 
49
Fe
ε 
N=24→
39
P
 β-
40
S
 β-
41
Cl
 β-
42
Ar
 β-
43
K
 β-
44
Ca
  
45
Sc
  
46
Ti
  
47
V
ε 
48
Cr
ε 
49
Mn
ε 
50
Fe
ε 
27Co
28Ni
N=25→
42
Cl
 β-
43
Ar
 β-
44
K
 β-
45
Ca
 β-
46
Sc
 β-
47
Ti
  
48
V
ε 
49
Cr
ε 
50
Mn
ε 
51
Fe
ε 
53
Ni
ε 
N=26→
43
Cl
 β-
44
Ar
 β-
45
K
 β-
46
Ca
  
47
Sc
 β-
48
Ti
  
49
V
ε 
50
Cr
ε 
51
Mn
ε 
52
Fe
ε 
53
Co
ε 
54
Ni
ε 
29Cu
30Zn
N=27→
45
Ar
 β-
46
K
 β-
47
Ca
 β-
48
Sc
εβ-
49
Ti
  
50
V
εβ-
51
Cr
ε 
52
Mn
ε 
53
Fe
ε 
54
Co
ε 
55
Ni
ε 
N=27→
57
Zn
ε 
N=28→
46
Ar
 β-
47
K
 β-
48
Ca
 β-
49
Sc
 β-
50
Ti
  
51
V
  
52
Cr
  
53
Mn
ε 
54
Fe
  
55
Co
ε 
56
Ni
ε 
 
 
31Ga
32Ge
N=29→
48
K
 β-
49
Ca
 β-
50
Sc
 β-
51
Ti
 β-
52
V
 β-
53
Cr
  
54
Mn
 β-
55
Fe
ε 
56
Co
ε 
57
Ni
ε 
58
Cu
ε 
 
 
61
Ge
ε 
N=30→
49
K
 β-
50
Ca
 β-
51
Sc
 β-
52
Ti
 β-
53
V
 β-
54
Cr
  
55
Mn
  
56
Fe
  
57
Co
ε 
58
Ni
  
59
Cu
ε 
N=30→
60
Zn
ε 
 
 
N=31→
50
K
 β-
53
Ti
 β-
54
V
 β-
55
Cr
 β-
56
Mn
 β-
57
Fe
  
58
Co
ε 
59
Ni
ε 
60
Cu
ε 
N=31→
61
Zn
ε 
 
 
N=32→
55
V
 β-
56
Cr
 β-
57
Mn
 β-
58
Fe
  
59
Co
  
60
Ni
  
61
Cu
ε 
N=32→
62
Zn
ε 
63
Ga
ε 
64
Ge
ε 
N=33→
57
Cr
 β-
58
Mn
 β-
59
Fe
 β-
60
Co
 β-
61
Ni
  
62
Cu
ε 
N=33→
63
Zn
ε 
64
Ga
ε 
65
Ge
ε 
33As
34Se
N=34→
59
Mn
 β-
60
Fe
 β-
61
Co
 β-
62
Ni
  
63
Cu
  
N=34→
64
Zn
  
65
Ga
ε 
66
Ge
ε 
68
Se
ε 
N=35→
61
Fe
 β-
62
Co
 β-
63
Ni
 β-
64
Cu
εβ-
N=35→
65
Zn
ε 
66
Ga
ε 
67
Ge
ε 
68
As
ε 
69
Se
ε 
35Br
36Kr
N=36→
62
Fe
 β-
63
Co
 β-
64
Ni
  
65
Cu
  
N=36→
66
Zn
  
67
Ga
ε 
68
Ge
ε 
69
As
ε 
70
Se
ε 
72
Kr
ε 
37Rb
N=37→
64
Co
 β-
65
Ni
 β-
66
Cu
 β-
N=37→
67
Zn
  
68
Ga
ε 
69
Ge
ε 
70
As
ε 
71
Se
ε 
72
Br
ε 
73
Kr
ε 
74
Rb
ε 
N=38→
66
Ni
 β-
67
Cu
 β-
N=38→
68
Zn
  
69
Ga
  
70
Ge
  
71
As
εβ-
72
Se
εβ-
73
Br
ε 
74
Kr
ε 
75
Rb
ε 
38Sr
N=39→
67
Ni
 β-
68
Cu
 β-
N=39→
69
Zn
 β-
70
Ga
 β-
71
Ge
ε 
72
As
εβ-
73
Se
ε 
74
Br
ε 
75
Kr
ε 
76
Rb
ε 
77
Sr
ε 
N=40→
68
Ni
 β-
69
Cu
 β-
N=40→
70
Zn
 β-
71
Ga
  
72
Ge
  
73
As
ε 
74
Se
  
75
Br
ε 
76
Kr
ε 
77
Rb
ε 
78
Sr
ε 
39Y
40Zr
N=41→
70
Cu
 β-
N=41→
71
Zn
 β-
72
Ga
 β-
73
Ge
  
74
As
 β-
75
Se
ε 
76
Br
ε 
77
Kr
ε 
78
Rb
ε 
79
Sr
ε 
81
Zr
ε 
N=42→
72
Zn
εβ-
73
Ga
 β-
74
Ge
  
75
As
  
76
Se
  
77
Br
ε 
78
Kr
ε 
79
Rb
ε 
80
Sr
ε 
81
Y
ε 
82
Zr
ε 
41Nb
N=43→
73
Zn
 β-
74
Ga
 β-
75
Ge
 β-
76
As
 β-
77
Se
  
78
Br
ε 
79
Kr
ε 
80
Rb
ε 
81
Sr
ε 
82
Y
ε 
83
Zr
ε 
84
Nb
ε 
N=44→
74
Zn
 β-
75
Ga
 β-
76
Ge
  
77
As
εβ-
78
Se
  
79
Br
  
80
Kr
  
81
Rb
ε 
82
Sr
ε 
83
Y
ε 
84
Zr
ε 
 
 
42Mo
N=45→
75
Zn
 β-
76
Ga
 β-
77
Ge
 β-
78
As
 β-
79
Se
 β-
80
Br
εβ-
81
Kr
ε 
82
Rb
ε 
83
Sr
ε 
84
Y
ε 
85
Zr
ε 
86
Nb
ε 
87
Mo
ε 
N=46→
76
Zn
 β-
77
Ga
 β-
78
Ge
 β-
79
As
 β-
80
Se
  
81
Br
  
82
Kr
  
83
Rb
ε 
84
Sr
  
85
Y
ε 
86
Zr
ε 
87
Nb
ε 
88
Mo
ε 
43Tc
N=47→
77
Zn
 β-
78
Ga
 β-
79
Ge
 β-
80
As
 β-
81
Se
 β-
82
Br
 β-
83
Kr
  
84
Rb
εβ-
85
Sr
ε 
86
Y
ε 
87
Zr
ε 
88
Nb
ε 
89
Mo
ε 
90
Tc
ε 
44Ru
N=48→
79
Ga
 β-
80
Ge
 β-
81
As
 β-
82
Se
 β-
83
Br
 β-
84
Kr
  
85
Rb
  
86
Sr
  
87
Y
ε 
88
Zr
ε 
89
Nb
ε 
90
Mo
ε 
91
Tc
ε 
92
Ru
ε 
N=49→
80
Ga
 β-
81
Ge
 β-
82
As
 β-
83
Se
 β-
84
Br
 β-
85
Kr
 β-
86
Rb
 β-
87
Sr
  
88
Y
ε 
89
Zr
ε 
90
Nb
ε 
91
Mo
ε 
92
Tc
ε 
93
Ru
ε 
N=50→
81
Ga
 β-
82
Ge
 β-
83
As
 β-
84
Se
 β-
85
Br
 β-
86
Kr
  
87
Rb
 β-
88
Sr
  
89
Y
  
90
Zr
  
91
Nb
ε 
92
Mo
  
93
Tc
ε 
94
Ru
ε 
N=51→
82
Ga
 β-
83
Ge
 β-
84
As
 β-
85
Se
 β-
86
Br
 β-
87
Kr
 β-
88
Rb
 β-
89
Sr
 β-
90
Y
ε 
91
Zr
  
92
Nb
 β-
93
Mo
ε 
94
Tc
ε 
95
Ru
ε 
N=52→
83
Ga
 β-
84
Ge
 β-
85
As
 β-
86
Se
 β-
87
Br
 β-
88
Kr
 β-
89
Rb
 β-
90
Sr
 β-
91
Y
 β-
92
Zr
  
93
Nb
  
94
Mo
  
95
Tc
ε 
96
Ru
  
N=53→
86
As
 β-
87
Se
 β-
88
Br
 β-
89
Kr
 β-
90
Rb
 β-
91
Sr
 β-
92
Y
 β-
93
Zr
 β-
94
Nb
 β-
95
Mo
  
96
Tc
ε 
97
Ru
ε 
N=54→
87
As
 β-
88
Se
 β-
89
Br
 β-
90
Kr
 β-
91
Rb
 β-
92
Sr
 β-
93
Y
 β-
94
Zr
  
95
Nb
 β-
96
Mo
  
97
Tc
ε 
98
Ru
  
N=55→
89
Se
 β-
90
Br
 β-
91
Kr
 β-
92
Rb
 β-
93
Sr
 β-
94
Y
 β-
95
Zr
 β-
96
Nb
 β-
97
Mo
  
98
Tc
 β-
99
Ru
  
N=56→
 
 
91
Br
 β-
92
Kr
 β-
93
Rb
 β-
94
Sr
 β-
95
Y
 β-
96
Zr
 β-
97
Nb
 β-
98
Mo
  
99
Tc
 β-
100
Ru
  
N=57→
91
Se
 β-
92
Br
 β-
93
Kr
 β-
94
Rb
 β-
95
Sr
 β-
96
Y
 β-
97
Zr
 β-
98
Nb
 β-
99
Mo
 β-
100
Tc
 β-
101
Ru
  
N=58→
94
Kr
 β-
95
Rb
 β-
96
Sr
 β-
97
Y
 β-
98
Zr
 β-
99
Nb
 β-
100
Mo
 β-
101
Tc
 β-
102
Ru
  
N=59→
95
Kr
 β-
96
Rb
 β-
97
Sr
 β-
98
Y
 β-
99
Zr
 β-
100
Nb
 β-
101
Mo
 β-
102
Tc
 β-
103
Ru
 β-
45Rh
N=60→
 
 
97
Rb
 β-
98
Sr
 β-
99
Y
 β-
100
Zr
 β-
101
Nb
 β-
102
Mo
 β-
103
Tc
 β-
104
Ru
  
N=50→
95
Rh
ε 
46Pd
N=61→
97
Kr
 β-
98
Rb
 β-
99
Sr
 β-
100
Y
 β-
101
Zr
 β-
102
Nb
 β-
103
Mo
 β-
104
Tc
 β-
105
Ru
 β-
N=51→
96
Rh
ε 
97
Pd
ε 
47Ag
48Cd
99
Rb
 β-
N=62→
 
 
102
Zr
 β-
103
Nb
 β-
104
Mo
 β-
105
Tc
 β-
106
Ru
 β-
N=52→
97
Rh
ε 
98
Pd
ε 
99
Ag
ε 
100
Cd
ε 
N=63→
102
Y
 β-
104
Nb
 β-
105
Mo
 β-
106
Tc
 β-
107
Ru
 β-
N=53→
98
Rh
ε 
99
Pd
ε 
100
Ag
ε 
101
Cd
ε 
N=64→
105
Nb
 β-
106
Mo
 β-
107
Tc
 β-
108
Ru
 β-
N=54→
99
Rh
ε 
100
Pd
ε 
101
Ag
ε 
102
Cd
ε 
49In
50Sn
51Sb
52Te
N=65→
106
Nb
 β-
107
Mo
 β-
108
Tc
 β-
109
Ru
 β-
N=55→
100
Rh
ε 
101
Pd
ε 
102
Ag
ε 
103
Cd
ε 
104
In
ε 
107
Te
ε 
N=66→
108
Mo
 β-
109
Tc
 β-
110
Ru
 β-
N=56→
101
Rh
ε 
102
Pd
  
103
Ag
ε 
104
Cd
ε 
105
In
ε 
108
Te
ε 
N=67→
110
Tc
 β-
111
Ru
 β-
N=57→
102
Rh
 β-
103
Pd
ε 
104
Ag
ε 
105
Cd
ε 
106
In
ε 
107
Sn
ε 
109
Te
ε 
N=68→
112
Ru
 β-
N=58→
103
Rh
  
104
Pd
  
105
Ag
ε 
106
Cd
  
107
In
ε 
108
Sn
ε 
 
 
53I
54Xe
N=69→
113
Ru
 β-
N=59→
104
Rh
 β-
105
Pd
  
106
Ag
ε 
107
Cd
 β-
108
In
ε 
109
Sn
ε 
110
Sb
ε 
111
Te
ε 
113
Xe
ε 
N=60→
105
Rh
 β-
106
Pd
  
107
Ag
  
108
Cd
  
109
In
ε 
110
Sn
ε 
111
Sb
ε 
112
Te
ε 
 
 
55Cs
N=61→
106
Rh
 β-
107
Pd
 β-
108
Ag
ε 
109
Cd
ε 
110
In
ε 
111
Sn
ε 
112
Sb
ε 
113
Te
ε 
115
Xe
ε 
116
Cs
ε 
N=62→
107
Rh
 β-
108
Pd
  
109
Ag
  
110
Cd
  
111
In
ε 
112
Sn
  
113
Sb
ε 
114
Te
ε 
115
I
ε 
116
Xe
ε 
117
Cs
ε 
56Ba
N=63→
108
Rh
 β-
109
Pd
 β-
110
Ag
 β-
111
Cd
  
112
In
ε 
113
Sn
 β-
114
Sb
ε 
115
Te
ε 
116
I
ε 
117
Xe
ε 
118
Cs
ε 
119
Ba
ε 
N=64→
109
Rh
 β-
110
Pd
  
111
Ag
 β-
112
Cd
  
113
In
  
114
Sn
  
115
Sb
ε 
116
Te
ε 
117
I
ε 
118
Xe
ε 
119
Cs
ε 
 
 
N=65→
110
Rh
 β-
111
Pd
 β-
112
Ag
 β-
113
Cd
 β-
114
In
ε 
115
Sn
  
116
Sb
ε 
117
Te
ε 
118
I
ε 
119
Xe
ε 
120
Cs
ε 
121
Ba
ε 
N=66→
111
Rh
 β-
112
Pd
 β-
113
Ag
 β-
114
Cd
  
115
In
 β-
116
Sn
  
117
Sb
ε 
118
Te
ε 
119
I
ε 
120
Xe
ε 
121
Cs
ε 
122
Ba
ε 
N=67→
112
Rh
 β-
113
Pd
 β-
114
Ag
 β-
115
Cd
 β-
116
In
 β-
117
Sn
  
118
Sb
ε 
119
Te
ε 
120
I
ε 
121
Xe
ε 
122
Cs
ε 
123
Ba
ε 
57La
N=68→
113
Rh
 β-
114
Pd
 β-
115
Ag
 β-
116
Cd
  
117
In
 β-
118
Sn
  
119
Sb
ε 
120
Te
  
121
I
ε 
122
Xe
ε 
123
Cs
ε 
124
Ba
ε 
125
La
ε 
N=69→
114
Rh
 β-
115
Pd
 β-
116
Ag
 β-
117
Cd
 β-
118
In
 β-
119
Sn
  
120
Sb
ε 
121
Te
ε 
122
I
ε 
123
Xe
ε 
124
Cs
ε 
125
Ba
ε 
126
La
ε 
N=70→
116
Pd
 β-
117
Ag
 β-
118
Cd
 β-
119
In
 β-
120
Sn
  
121
Sb
  
122
Te
  
123
I
ε 
124
Xe
2EV
125
Cs
ε 
126
Ba
ε 
127
La
ε 
58Ce
N=71→
117
Pd
 β-
118
Ag
 β-
119
Cd
 β-
120
In
 β-
121
Sn
 β-
122
Sb
β-EV
123
Te
ε 
124
I
ε 
125
Xe
ε 
126
Cs
ε 
127
Ba
ε 
128
La
ε 
129
Ce
ε 
N=72→
118
Pd
 β-
119
Ag
 β-
120
Cd
 β-
121
In
 β-
122
Sn
  
123
Sb
  
124
Te
  
125
I
ε 
126
Xe
  
127
Cs
ε 
128
Ba
ε 
129
La
ε 
130
Ce
ε 
59Pr
N=73→
120
Ag
 β-
121
Cd
 β-
122
In
 β-
123
Sn
 β-
124
Sb
 β-
125
Te
  
126
I
ε 
127
Xe
ε 
128
Cs
ε 
129
Ba
ε 
130
La
ε 
131
Ce
ε 
132
Pr
ε 
N=74→
121
Ag
 β-
122
Cd
 β-
123
In
 β-
124
Sn
  
125
Sb
 β-
126
Te
  
127
I
  
128
Xe
  
129
Cs
ε 
130
Ba
  
131
La
ε 
132
Ce
ε 
133
Pr
ε 
N=75→
122
Ag
 β-
 
 
124
In
 β-
125
Sn
 β-
126
Sb
 β-
127
Te
 β-
128
I
 β-
129
Xe
 β-
130
Cs
ε 
131
Ba
ε 
132
La
ε 
133
Ce
ε 
134
Pr
ε 
N=76→
123
Ag
 β-
124
Cd
 β-
125
In
 β-
126
Sn
 β-
127
Sb
 β-
128
Te
129
I
 β-
130
Xe
  
131
Cs
ε 
132
Ba
  
133
La
ε 
134
Ce
ε 
135
Pr
ε 
N=77→
126
In
 β-
127
Sn
 β-
128
Sb
 β-
129
Te
 β-
130
I
 β-
131
Xe
  
132
Cs
ε 
133
Ba
ε 
134
La
ε 
135
Ce
ε 
136
Pr
ε 
N=78→
127
In
 β-
128
Sn
 β-
129
Sb
 β-
130
Te
131
I
 β-
132
Xe
  
133
Cs
  
134
Ba
  
135
La
ε 
136
Ce
  
137
Pr
ε 
N=79→
128
In
 β-
129
Sn
 β-
130
Sb
 β-
131
Te
 β-
132
I
 β-
133
Xe
 β-
134
Cs
 β-
135
Ba
  
136
La
ε 
137
Ce
ε 
138
Pr
ε 
N=80→
129
In
 β-
130
Sn
 β-
131
Sb
 β-
132
Te
εβ-
133
I
 β-
134
Xe
  
135
Cs
 β-
136
Ba
  
137
La
ε 
138
Ce
  
139
Pr
ε 
N=81→
130
In
 β-
131
Sn
 β-
132
Sb
 β-
133
Te
 β-
134
I
 β-
135
Xe
 β-
136
Cs
 β-
137
Ba
  
138
La
β-EV
139
Ce
ε 
140
Pr
ε 
N=82→
131
In
 β-
132
Sn
 β-
133
Sb
 β-
134
Te
 β-
135
I
 β-
136
Xe
137
Cs
 β-
138
Ba
  
139
La
  
140
Ce
  
141
Pr
  
N=83→
132
In
 β-
133
Sn
 β-
134
Sb
 β-
135
Te
 β-
136
I
 β-
137
Xe
 β-
138
Cs
 β-
139
Ba
 β-
140
La
ε 
141
Ce
 β-
142
Pr
 β-
N=84→
134
Sn
 β-
135
Sb
 β-
136
Te
 β-
137
I
 β-
138
Xe
 β-
139
Cs
 β-
140
Ba
εβ-
141
La
 β-
142
Ce
143
Pr
 β-
N=85→
136
Sb
 β-
137
Te
 β-
138
I
 β-
139
Xe
 β-
140
Cs
 β-
141
Ba
 β-
142
La
 β-
143
Ce
 β-
144
Pr
 β-
60Nd
N=86→
138
Te
 β-
139
I
 β-
140
Xe
 β-
141
Cs
 β-
142
Ba
 β-
143
La
 β-
144
Ce
 β-
145
Pr
 β-
N=74→
134
Nd
ε 
61Pm
62Sm
N=87→
140
I
 β-
141
Xe
 β-
142
Cs
 β-
143
Ba
 β-
144
La
 β-
145
Ce
 β-
146
Pr
 β-
N=75→
135
Nd
ε 
137
Sm
ε 
63Eu
N=88→
141
I
 β-
142
Xe
 β-
143
Cs
 β-
144
Ba
 β-
145
La
 β-
146
Ce
 β-
147
Pr
 β-
N=76→
136
Nd
ε 
137
Pm
ε 
138
Sm
ε 
139
Eu
ε 
N=89→
142
I
 β-
143
Xe
 β-
144
Cs
 β-
145
Ba
 β-
146
La
 β-
147
Ce
 β-
148
Pr
 β-
N=77→
137
Nd
ε 
138
Pm
ε 
139
Sm
ε 
140
Eu
ε 
64Gd
N=90→
144
Xe
 β-
145
Cs
 β-
146
Ba
 β-
147
La
 β-
148
Ce
 β-
149
Pr
 β-
N=78→
138
Nd
ε 
139
Pm
ε 
140
Sm
ε 
141
Eu
ε 
142
Gd
ε 
N=91→
145
Xe
 β-
146
Cs
 β-
148
La
 β-
149
Ce
 β-
150
Pr
 β-
N=79→
139
Nd
ε 
140
Pm
ε 
141
Sm
ε 
142
Eu
ε 
143
Gd
ε 
N=92→
150
Ce
 β-
151
Pr
 β-
N=80→
140
Nd
εβ-
141
Pm
ε 
142
Sm
ε 
143
Eu
ε 
144
Gd
ε 
65Tb
66Dy
N=93→
151
Ce
 β-
N=81→
141
Nd
ε 
142
Pm
ε 
143
Sm
ε 
144
Eu
ε 
145
Gd
ε 
146
Tb
ε 
147
Dy
ε 
67Ho
68Er
69Tm
N=82→
142
Nd
  
143
Pm
ε 
144
Sm
  
145
Eu
ε 
146
Gd
ε 
147
Tb
ε 
148
Dy
ε 
150
Er
ε 
151
Tm
ε 
N=83→
143
Nd
  
144
Pm
ε 
145
Sm
εβ-
146
Eu
ε 
147
Gd
ε 
148
Tb
ε 
149
Dy
ε 
150
Ho
ε 
151
Er
ε 
 
 
70Yb
71Lu
N=84→
144
Nd
α
145
Pm
α
146
Sm
α
147
Eu
ε 
148
Gd
α
149
Tb
ε 
150
Dy
ε 
151
Ho
ε 
152
Er
ε 
153
Tm
ε 
154
Yb
ε 
155
Lu
ε 
72Hf
N=85→
145
Nd
  
146
Pm
 β-
147
Sm
α
148
Eu
ε 
149
Gd
α
150
Tb
ε 
151
Dy
ε 
152
Ho
ε 
153
Er
ε 
154
Tm
ε 
155
Yb
ε 
156
Lu
ε 
157
Hf
ε 
N=86→
146
Nd
  
147
Pm
 β-
148
Sm
α
149
Eu
ε 
150
Gd
α
151
Tb
ε 
152
Dy
ε 
153
Ho
ε 
154
Er
ε 
155
Tm
ε 
156
Yb
ε 
 
 
158
Hf
ε 
N=87→
147
Nd
εβ-
148
Pm
 β-
149
Sm
α
150
Eu
EV
151
Gd
α
152
Tb
ε 
153
Dy
ε 
154
Ho
ε 
155
Er
ε 
156
Tm
ε 
157
Yb
ε 
 
 
159
Hf
ε 
73Ta
74W
N=88→
148
Nd
  
149
Pm
 β-
150
Sm
  
151
Eu
  
152
Gd
α
153
Tb
ε 
154
Dy
α2
155
Ho
ε 
156
Er
ε 
157
Tm
ε 
158
Yb
ε 
 
 
160
Hf
ε 
162
W
ε 
N=89→
149
Nd
 β-
150
Pm
 β-
151
Sm
εβ-
152
Eu
 β-
153
Gd
εβ-
154
Tb
ε 
155
Dy
ε 
156
Ho
ε 
157
Er
ε 
158
Tm
ε 
 
 
 
 
161
Hf
ε 
163
W
ε 
N=90→
150
Nd
 β-
151
Pm
 β-
152
Sm
  
153
Eu
  
154
Gd
  
155
Tb
ε 
156
Dy
  
157
Ho
ε 
158
Er
ε 
159
Tm
ε 
160
Yb
ε 
161
Lu
ε 
 
 
164
W
ε 
N=91→
151
Nd
 β-
152
Pm
 β-
153
Sm
εβ-
154
Eu
 β-
155
Gd
  
156
Tb
 β-
157
Dy
EV
158
Ho
ε 
159
Er
ε 
160
Tm
ε 
161
Yb
ε 
162
Lu
ε 
 
 
165
W
ε 
N=92→
152
Nd
 β-
153
Pm
 β-
154
Sm
  
155
Eu
 β-
156
Gd
  
157
Tb
ε 
158
Dy
  
159
Ho
ε 
160
Er
εβ-
161
Tm
ε 
162
Yb
ε 
 
 
 
 
166
W
ε 
N=93→
154
Pm
 β-
155
Sm
 β-
156
Eu
 β-
157
Gd
  
158
Tb
 β-
159
Dy
EV
160
Ho
 β-
161
Er
 β-
162
Tm
 β-
163
Yb
ε 
164
Lu
ε 
 
 
166
Ta
ε 
 
 
N=94→
154
Nd
 β-
156
Sm
 β-
157
Eu
 β-
158
Gd
  
159
Tb
  
160
Dy
  
161
Ho
 β-
162
Er
  
163
Tm
 β-
164
Yb
ε 
165
Lu
ε 
166
Hf
ε 
167
Ta
ε 
 
 
N=95→
157
Sm
 β-
158
Eu
 β-
159
Gd
 β-
160
Tb
εβ-
161
Dy
  
162
Ho
 β-
163
Er
 β-
164
Tm
 β-
165
Yb
 β-
166
Lu
ε 
167
Hf
ε 
168
Ta
ε 
 
 
N=96→
159
Eu
 β-
160
Gd
  
161
Tb
εβ-
162
Dy
  
163
Ho
ε 
164
Er
  
165
Tm
εβ-
166
Yb
εβ-
167
Lu
ε 
168
Hf
ε 
169
Ta
ε 
170
W
ε 
N=97→
160
Eu
 β-
161
Gd
 β-
162
Tb
 β-
163
Dy
ε 
164
Ho
 β-
165
Er
 β-
166
Tm
 β-
167
Yb
 β-
168
Lu
ε 
169
Hf
ε 
170
Ta
ε 
171
W
ε 
75Re
76Os
N=98→
162
Gd
 β-
163
Tb
 β-
164
Dy
  
165
Ho
  
166
Er
  
167
Tm
εβ-
168
Yb
  
169
Lu
ε 
170
Hf
ε 
171
Ta
ε 
172
W
ε 
N=93→
169
Os
ε 
77Ir
N=99→
164
Tb
 β-
165
Dy
 β-
166
Ho
εβ-
167
Er
  
168
Tm
 β-
169
Yb
EV
170
Lu
εβ-
171
Hf
 β-
172
Ta
ε 
173
W
ε 
N=94→
170
Os
ε 
171
Ir
ε 
78Pt
N=100→
166
Dy
 β-
167
Ho
 β-
168
Er
  
169
Tm
  
170
Yb
  
171
Lu
ε 
172
Hf
EV
173
Ta
ε 
174
W
ε 
N=95→
170
Re
ε 
171
Os
ε 
172
Ir
ε 
173
Pt
ε 
79Au
N=101→
167
Dy
 β-
168
Ho
 β-
169
Er
 β-
170
Tm
 β-
171
Yb
  
172
Lu
ε 
173
Hf
 β-
174
Ta
ε 
175
W
ε 
N=96→
 
 
172
Os
ε 
171
Ir
ε 
174
Pt
ε 
175
Au
ε 
80Hg
N=102→
169
Ho
 β-
170
Er
  
171
Tm
 β-
172
Yb
  
173
Lu
ε 
174
Hf
α
175
Ta
ε 
176
W
ε 
N=97→
172
Re
ε 
173
Os
ε 
174
Ir
ε 
175
Pt
ε 
176
Au
ε 
177
Hg
ε 
N=103→
170
Ho
 β-
171
Er
 β-
172
Tm
 β-
173
Yb
  
174
Lu
ε 
175
Hf
εβ-
176
Ta
 β-
177
W
ε 
N=98→
 
 
174
Os
ε 
175
Ir
ε 
176
Pt
ε 
177
Au
ε 
178
Hg
ε 
N=104→
172
Er
 β-
173
Tm
 β-
174
Yb
  
175
Lu
  
176
Hf
  
177
Ta
εβ-
178
W
εβ-
N=99→
174
Re
ε 
175
Os
ε 
176
Ir
ε 
177
Pt
ε 
178
Au
ε 
179
Hg
ε 
N=105→
173
Er
 β-
174
Tm
 β-
175
Yb
 β-
176
Lu
 β-
177
Hf
 β-
178
Ta
 β-
179
W
ε 
N=100→
175
Re
ε 
176
Os
ε 
177
Ir
ε 
178
Pt
ε 
179
Au
ε 
180
Hg
ε 
N=106→
175
Tm
 β-
176
Yb
  
177
Lu
εβ-
178
Hf
 β-
179
Ta
EV
180
W
α
N=101→
176
Re
ε 
177
Os
ε 
178
Ir
ε 
179
Pt
ε 
 
 
181
Hg
ε 
N=107→
176
Tm
 β-
177
Yb
 β-
178
Lu
 β-
179
Hf
 β-
180
Ta
EV
181
W
EV
N=102→
177
Re
ε 
178
Os
ε 
179
Ir
ε 
180
Pt
ε 
181
Au
ε 
182
Hg
ε 
81Tl
82Pb
N=108→
178
Yb
 β-
179
Lu
 β-
180
Hf
 β-
181
Ta
  
182
W
  
N=103→
178
Re
ε 
179
Os
ε 
180
Ir
ε 
181
Pt
ε 
182
Au
ε 
183
Hg
ε 
184
Tl
ε 
185
Pb
α 
N=109→
180
Lu
 β-
181
Hf
εβ-
182
Ta
 β-
183
W
  
N=104→
179
Re
ε 
180
Os
ε 
181
Ir
ε 
182
Pt
ε 
183
Au
ε 
184
Hg
ε 
185
Tl
α 
186
Pb
α 
N=110→
182
Hf
 β-
183
Ta
 β-
184
W
  
N=105→
180
Re
ε 
181
Os
ε 
182
Ir
ε 
183
Pt
ε 
184
Au
ε 
185
Hg
α 
186
Tl
α 
187
Pb
α 
83Bi
N=111→
183
Hf
 β-
184
Ta
 β-
185
W
 β-
N=106→
181
Re
ε 
182
Os
ε 
183
Ir
ε 
184
Pt
ε 
185
Au
α 
186
Hg
α 
187
Tl
α 
188
Pb
α 
189
Bi
α 
N=112→
184
Hf
 β-
185
Ta
 β-
186
W
  
N=107→
182
Re
ε 
183
Os
ε 
184
Ir
ε 
185
Pt
α 
186
Au
α 
187
Hg
α 
188
Tl
α 
189
Pb
α 
190
Bi
α 
N=113→
185
Hf
 β-
186
Ta
 β-
187
W
 β-
N=108→
183
Re
εβ-
184
Os
α
185
Ir
α 
186
Pt
α 
187
Au
α 
188
Hg
α 
189
Tl
α 
190
Pb
α 
191
Bi
α 
84Po
85At
N=114→
188
W
αβ-
N=109→
184
Re
εβ-
185
Os
EV
186
Ir
α 
187
Pt
α 
188
Au
α 
189
Hg
α 
190
Tl
α 
191
Pb
α 
192
Bi
α 
193
Po
α 
194
At
α 
N=115→
189
W
 β-
N=110→
185
Re
  
186
Os
αβ-
187
Ir
α 
188
Pt
α 
189
Au
α 
190
Hg
α 
191
Tl
α 
192
Pb
α 
193
Bi
α 
194
Po
α 
195
At
α 
N=116→
190
W
 β-
N=111→
186
Re
α
187
Os
  
188
Ir
αβ-
189
Pt
α 
190
Au
α 
191
Hg
α 
192
Tl
α 
193
Pb
α 
194
Bi
α 
195
Po
α 
196
At
α 
N=112→
187
Re
α
188
Os
  
189
Ir
αβ-
190
Pt
α 
191
Au
α 
192
Hg
α 
193
Tl
α 
194
Pb
α 
195
Bi
α 
196
Po
α 
197
At
α 
N=113→
188
Re
 β-
189
Os
  
190
Ir
α 
191
Pt
EV
192
Au
α 
193
Hg
α 
194
Tl
α 
195
Pb
α 
196
Bi
α 
197
Po
α 
198
At
α 
86Rn
N=114→
189
Re
 β-
190
Os
  
191
Ir
  
192
Pt
  
193
Au
α 
194
Hg
EV
195
Tl
α 
196
Pb
α 
197
Bi
α 
198
Po
α 
199
At
α 
200
Rn
α 
N=115→
190
Re
 β-
191
Os
 β-
192
Ir
 β-
193
Pt
EV
194
Au
αβ-
195
Hg
EV
196
Tl
α 
197
Pb
α 
198
Bi
α 
199
Po
α 
200
At
α 
201
Rn
α 
87Fr
N=116→
191
Re
 β-
192
Os
  
193
Ir
  
194
Pt
  
195
Au
EV
196
Hg
  
197
Tl
α 
198
Pb
α 
199
Bi
α 
200
Po
α 
201
At
α 
202
Rn
α 
203
Fr
α 
N=117→
192
Re
 β-
193
Os
 β-
194
Ir
 β-
195
Pt
  
196
Au
 β-
197
Hg
EV
198
Tl
α 
199
Pb
α 
200
Bi
α 
201
Po
α 
202
At
α 
203
Rn
α 
204
Fr
α 
88Ra
N=118→
194
Os
 β-
195
Ir
 β-
196
Pt
  
197
Au
  
198
Hg
  
199
Tl
α 
200
Pb
α 
201
Bi
α 
202
Po
α 
203
At
α 
204
Rn
α 
205
Fr
α 
206
Ra
α 
N=119→
195
Os
 β-
196
Ir
 β-
197
Pt
 β-
198
Au
αβ-
199
Hg
  
200
Tl
αβ-
201
Pb
α 
202
Bi
α 
203
Po
α 
204
At
α 
205
Rn
α 
206
Fr
α 
207
Ra
α 
89Ac
N=120→
196
Os
 β-
197
Ir
 β-
198
Pt
  
199
Au
αβ-
200
Hg
  
201
Tl
αβ-
202
Pb
 β-
203
Bi
α 
204
Po
α 
205
At
α 
206
Rn
α 
207
Fr
α 
208
Ra
α 
209
Ac
α 
N=121→
198
Ir
 β-
199
Pt
 β-
200
Au
 β-
201
Hg
  
202
Tl
αβ-
203
Pb
α 
204
Bi
α 
205
Po
α 
206
At
α 
207
Rn
α 
208
Fr
α 
209
Ra
α 
210
Ac
α 
90Th
N=122→
200
Pt
 β-
201
Au
 β-
202
Hg
  
203
Tl
  
204
Pb
 β-
205
Bi
αβ-
206
Po
α 
207
At
α 
208
Rn
α 
209
Fr
α 
210
Ra
α 
211
Ac
α 
N=123→
213
Th
α 
N=123→
201
Pt
 β-
202
Au
 β-
203
Hg
 β-
204
Tl
EV
205
Pb
EV
206
Bi
αβ-
207
Po
α 
208
At
α 
209
Rn
α 
210
Fr
α 
211
Ra
α 
212
Ac
α 
N=124→
214
Th
α 
91Pa
N=124→
203
Au
 β-
204
Hg
  
205
Tl
  
206
Pb
  
207
Bi
EV
208
Po
α 
209
At
α 
210
Rn
α 
211
Fr
α 
212
Ra
α 
213
Ac
α 
N=125→
215
Th
α 
216
Pa
α 
N=125→
204
Au
 β-
205
Hg
 β-
206
Tl
 β-
207
Pb
  
208
Bi
EV
209
Po
α 
210
At
α 
211
Rn
α 
212
Fr
α 
213
Ra
α 
214
Ac
α 
N=126→
216
Th
α 
N=126→
206
Hg
 β-
207
Tl
 β-
208
Pb
  
209
Bi
α 
210
Po
α 
211
At
α 
212
Rn
α 
213
Fr
α 
214
Ra
α 
215
Ac
α 
N=127→
217
Th
α 
N=127→
208
Tl
 β-
209
Pb
 β-
210
Bi
 β-
211
Po
 β-
212
At
α 
213
Rn
α 
214
Fr
α 
215
Ra
α 
216
Ac
α 
N=128→
218
Th
α 
N=128→
209
Tl
 β-
210
Pb
 β-
211
Bi
 β-
212
Po
 β-
213
At
α 
214
Rn
α 
215
Fr
α 
216
Ra
α 
217
Ac
α 
N=129→
219
Th
α 
N=129→
210
Tl
 β-
211
Pb
 β-
212
Bi
 β-
213
Po
 β-
214
At
α 
215
Rn
α 
216
Fr
α 
217
Ra
α 
218
Ac
α 
N=130→
220
Th
α 
N=130→
212
Pb
 β-
213
Bi
 β-
214
Po
 β-
215
At
α 
216
Rn
α 
217
Fr
α 
218
Ra
α 
219
Ac
α 
N=131→
221
Th
α 
222
Pa
α 
N=131→
213
Pb
 β-
214
Bi
 β-
215
Po
 β-
216
At
 β-
217
Rn
α 
218
Fr
α 
219
Ra
α 
220
Ac
α 
N=132→
222
Th
α 
223
Pa
α 
N=132→
214
Pb
 β-
215
Bi
 β-
216
Po
 β-
217
At
 β-
218
Rn
α 
219
Fr
α 
220
Ra
α 
221
Ac
α 
N=133→
223
Th
α 
224
Pa
α 
92U
N=133→
217
Po
 β-
218
At
 β-
219
Rn
α 
220
Fr
α 
221
Ra
α 
222
Ac
α 
N=134→
224
Th
α 
225
Pa
α 
226
U
α 
93Np
N=134→
218
Po
 β-
219
At
 β-
220
Rn
α 
221
Fr
 β-
222
Ra
α 
223
Ac
α 
N=135→
225
Th
α 
226
Pa
α 
227
U
α 
228
Np
α 
N=135→
221
Rn
α 
222
Fr
 β-
223
Ra
α 
224
Ac
α 
N=136→
226
Th
α 
227
Pa
α 
228
U
α 
229
Np
α 
94Pu
95Am
N=136→
222
Rn
αβ-
223
Fr
 β-
224
Ra
α 
225
Ac
α 
N=137→
227
Th
α 
228
Pa
α 
229
U
α 
230
Np
α 
232
Am
α 
N=137→
223
Rn
 β-
224
Fr
 β-
225
Ra
α 
226
Ac
α 
N=138→
228
Th
α 
229
Pa
α 
230
U
α 
231
Np
α 
232
Pu
α 
 
 
N=138→
224
Rn
 β-
225
Fr
 β-
226
Ra
α 
227
Ac
α 
N=139→
229
Th
α 
230
Pa
α 
231
U
α 
232
Np
α 
233
Pu
α 
234
Am
α 
96Cm
N=139→
225
Rn
 β-
226
Fr
 β-
227
Ra
 β-
228
Ac
 β-
N=140→
230
Th
α 
231
Pa
α 
232
U
α 
233
Np
α 
234
Pu
α 
235
Am
α 
236
Cm
α 
N=140→
226
Rn
 β-
227
Fr
 β-
228
Ra
 β-
229
Ac
 β-
N=141→
231
Th
α 
232
Pa
α 
233
U
α 
234
Np
α 
235
Pu
α 
236
Am
α 
237
Cm
α 
97Bk
98Cf
99Es
100Fm
N=141→
228
Fr
 β-
229
Ra
 β-
230
Ac
 β-
N=142→
232
Th
α 
233
Pa
 β-
234
U
α 
235
Np
α 
236
Pu
α 
237
Am
α 
238
Cm
α 
239
Bk
α 
240
Cf
α 
241
Es
α 
242
Fm
α 
N=142→
229
Fr
 β-
230
Ra
 β-
231
Ac
 β-
N=143→
233
Th
 β-
234
Pa
 β-
235
U
α 
236
Np
α 
237
Pu
α 
238
Am
α 
239
Cm
α 
240
Bk
α 
241
Cf
α 
242
Es
α 
243
Fm
α 
N=143→
232
Ac
 β-
N=144→
234
Th
 β-
235
Pa
 β-
236
U
α 
237
Np
α 
238
Pu
α 
239
Am
α 
240
Cm
α 
241
Bk
α 
242
Cf
α 
243
Es
α 
244
Fm
α 
N=145→
235
Th
 β-
236
Pa
 β-
237
U
α 
238
Np
 β-
239
Pu
α 
240
Am
αβ-
241
Cm
α 
242
Bk
α 
243
Cf
α 
244
Es
α 
245
Fm
α 
N=146→
236
Th
 β-
237
Pa
 β-
238
U
α 
239
Np
 β-
240
Pu
α 
241
Am
αβ-
242
Cm
α 
243
Bk
α 
244
Cf
α 
245
Es
α 
246
Fm
α 
101Md
N=147→
238
Pa
 β-
239
U
 β-
240
Np
 β-
241
Pu
α 
242
Am
α 
243
Cm
α 
244
Bk
α 
245
Cf
α 
246
Es
α 
247
Fm
α 
248
Md
α 
102No
N=148→
240
U
 β-
241
Np
 β-
242
Pu
α 
243
Am
αβ-
244
Cm
α 
245
Bk
α 
246
Cf
α 
247
Es
α 
248
Fm
α 
249
Md
α 
250
No
α 
103Lr
104Rf
105Db
N=149→
243
Pu
α 
244
Am
 β-
245
Cm
α 
246
Bk
α 
247
Cf
α 
248
Es
α 
249
Fm
α 
250
Md
α 
251
No
α 
252
Lr
α 
253
Rf
α 
N=140→
255
Db
α 
N=150→
244
Pu
α 
245
Am
 β-
246
Cm
α 
247
Bk
α 
248
Cf
α 
249
Es
α 
250
Fm
α 
251
Md
α 
252
No
α 
253
Lr
α 
254
Rf
α 
N=141→
256
Db
α 
106Sg
N=151→
245
Pu
 β-
246
Am
 β-
247
Cm
α 
248
Bk
α 
249
Cf
α 
250
Es
α 
251
Fm
α 
252
Md
α 
253
No
α 
254
Lr
α 
255
Rf
α 
N=142→
257
Db
α 
258
Sg
α 
107Bh
N=152→
246
Pu
αβ-
247
Am
 β-
248
Cm
α 
249
Bk
α 
250
Cf
α 
251
Es
α 
252
Fm
α 
253
Md
α 
254
No
α 
255
Lr
α 
256
Rf
α 
N=143→
258
Db
α 
259
Sg
α 
260
Bh
α 
N=153→
249
Cm
α 
250
Bk
 β-
251
Cf
α 
252
Es
α 
253
Fm
α 
254
Md
α 
255
No
α 
256
Lr
α 
257
Rf
α 
N=144→
259
Db
α 
260
Sg
α 
261
Bh
α 
108Hs
N=154→
250
Cm
α 
251
Bk
 β-
252
Cf
α 
253
Es
α 
254
Fm
α 
255
Md
α 
256
No
α 
257
Lr
α 
258
Rf
α 
N=145→
260
Db
α 
261
Sg
α 
262
Bh
α 
263
Hs
α 
109Mt
N=155→
251
Cm
 β-
252
Bk
 β-
253
Cf
αβ-
254
Es
α 
255
Fm
α 
256
Md
α 
257
No
α 
258
Lr
α 
259
Rf
α 
N=146→
261
Db
α 
262
Sg
α 
263
Bh
α 
264
Hs
α 
265
Mt
α 
110Ds
N=156→
253
Bk
 β-
254
Cf
αβ-
255
Es
α 
256
Fm
α 
257
Md
α 
258
No
α 
259
Lr
α 
260
Rf
α 
N=147→
262
Db
α 
263
Sg
α 
264
Bh
α 
265
Hs
α 
266
Mt
α 
267
Ds
α 
N=157→
254
Bk
 β-
255
Cf
 β-
256
Es
 β-
257
Fm
α 
258
Md
EV
259
No
α 
260
Lr
α 
261
Rf
α 
N=148→
263
Db
α 
264
Sg
α 
265
Bh
α 
266
Hs
α 
267
Mt
α 
268
Ds
α 
N=158→
256
Cf
 β-
257
Es
 β-
258
Fm
 β-
259
Md
 β-
260
No
α 
261
Lr
α 
262
Rf
α 
N=149→
264
Db
α 
265
Sg
α 
266
Bh
α 
267
Hs
α 
268
Mt
α 
269
Ds
α 
N=159→
259
Fm
 β-
260
Md
EV
261
No
α 
262
Lr
EV
263
Rf
 β-
N=150→
265
Db
 β-
266
Sg
α 
267
Bh
α 
268
Hs
α 
269
Mt
α 
270
Ds
α 
111Rg
N=160→
262
No
α 
263
Lr
 β-
264
Rf
 β-
N=151→
269
Hs
α 
270
Mt
α 
271
Ds
α 
272
Rg
αβ-
N=161→
271
Mt
α 
272
Ds
α 

Verwysings

wysig