Maak hoofkeuseskerm oop

Die chemiese element kalifornium (Cf), met ’n atoommassa van ongeveer 251 u, het geen stabiele isotope nie en word dus as ’n radioaktiewe element geklassifiseer. Die 19 isotope is onstabiel en het ’n relatief kort halfleeftyd (die meeste minder as ’n uur).

In die natuur kom geen kalifornium voor nie; alle isotope is sinteties in ’n laboratorium berei. Die eerste sintetiese isotoop was 245Cf, in 1950.

Die kortslewende isotoop van kalifornium is 238Cf, met ’n halfleeftyd van ongeveer 21,1 millisekondes. Die langslewende een is 251Cf, met ’n halfleeftyd van 900 jaar.

OorsigWysig

Nuklied Z (p) N (n) Isotopiese massa (u) Halfleeftyd Radioaktiewe verval VP Kernspin
Opwekkingsenergie
237Cf 98 139 237,06207(54) 2,1(3) s SS 5/2+
β+ 237Bk
α 233Cm
238Cf 98 140 238,06141(43) 21,1(13) ms SS 0+
β+ (selde) 238Bk
α (selde) 234Cm
239Cf 98 141 239,06242(23) 60(30) s α 235Cm 5/2+
β+ (selde) 239Bk
240Cf 98 142 240,06230(22) 1,06(15) min. α (98%) 236Cm 0+
SS (2%)
β+ (selde) 240Bk
241Cf 98 143 241,06373(27) 3,78(70) min. β+ (75%) 241Bk 7/2-
α (25%) 237Cm
242Cf 98 144 242,06370(4) 3,49(15) min. α (80%) 238Cm 0+
β+ (20%) 242Bk
SS (0,014%)
243Cf 98 145 243,06543(15) 10,7(5) min. β+ (86%) 243Bk (1/2+)
α (14%) 239Cm
244Cf 98 146 244,066001(3) 19,4(6) min. α (99%) 240Cm 0+
EV (1%) 244Bk
245Cf 98 147 245,068049(3) 45,0(15) min. β+ (64%) 245Bk (5/2+)
α (36%) 241Cm
246Cf 98 148 246,0688053(22) 35,7(5) uur α 242Cm 0+
EV (5 × 10−4%) 246Bk
SS (2 × 10−4%)
247Cf 98 149 247,071001(9) 3,11(3) uur EV (99,96%) 247Bk (7/2+)
α (0,04%) 243Cm
248Cf 98 150 248,072185(6) 333,5(28) dae α (99,99%) 244Cm 0+
SS (0,0029%)
249Cf 98 151 249,0748535(24) 351(2) jaar α 245Cm 9/2-
SS (5 × 10−7%)
249mCf 144,98(5) keV 45(5) µs 5/2+
250Cf 98 152 250,0764061(22) 13,08(9) jaar α (99,92%) 246Cm 0+
SS (0,077%)
251Cf 98 153 251,079587(5) 900(40) jaar α 247Cm 1/2+
252Cf 98 154 252,081626(5) 2,645(8) jaar α (96,9%) 248Cm 0+
SS (3,09%)
253Cf 98 155 253,085133(7) 17,81(8) dae β (99,69%) 253Es (7/2+)
α (0,31%) 249Cm
254Cf 98 156 254,087323(13) 60,5(2) dae SS (99,69%) 0+
α (0,31%) 250Cm
ββ (selde) 254Fm
255Cf 98 157 255,09105(22) 85(18) min. β (99,99%) 255Es (7/2+)
SS (0,001%)
α (10−5%) 251Cm
256Cf 98 158 256,09344(32) 12,3(12) min. SS (99%) 0+
β (1%) 256Es
α (10−6%) 252Cm
ββ (selde) 256Fm

Isotope per elementWysig

BronneWysig