Maak hoofkeuseskerm oop

Die chemiese element fermium (Fm), met ’n atoommassa van ongeveer 257 u, het geen stabiele isotope nie en word dus as ’n radioaktiewe element geklassifiseer. Die 18 isotope is onstabiel en het ’n relatief kort halfleeftyd (die meeste minder as ’n uur).

In die natuur kom geen fermium voor nie; alle isotope is sinteties in ’n laboratorium berei. Die eerste sintetiese isotoop was 255Fm, in 1952.

Die kortslewende isotoop van fermium is 242Fm, met ’n halfleeftyd van ongeveer 0,8 millisekondes. Die langslewende een is 257Fm, met ’n halfleeftyd van 100,5 dae.

OorsigWysig

Nuklied Z (p) N (n) Isotopiese massa (u) Halfleeftyd Radioaktiewe verval VP Kernspin
Opwekkingsenergie
242Fm 100 142 242,07343(43) 0,8(2) ms SS 0+
α (selde) 238Cf
243Fm 100 143 243,07435(23) 210(60) ms α (60%) 239Cf 7/2-
β+ (40%) 243Es
SS (0,57%)
244Fm 100 144 244,07408(30) 3,3(5) ms SS (99%) 0+
α (1%) 240Cf
245Fm 100 145 245,07539(30) 4,2(13) s α (95,7%) 241Cf 1/2+
β+ (4,2%) 245Es
SS (0,13%)
246Fm 100 146 246,07530(4) 1,1(2) s α (85%) 242Cf 0+
β+ (10%) 246Es
β+, SS (10%)
SS (4,5%)
247Fm 100 147 247,07685(15) 29(1) s α (50%) 243Cf (7/2+)
β+ (50%) 247Es
248Fm 100 148 248,077195(13) 36(2) s α (99%) 244Cf 0+
β+ (1%) 248Es
SS (0,05%)
249Fm 100 149 249,07903(11) 2,6(7) min β+ (85%) 249Es (7/2+)
α (15%) 245Cf
250Fm 100 150 250,079521(13) 30(3) min α (90%) 246Cf 0+
EV (10%) 250Es
SS (6 × 10−4%)
250mFm 1500(300) keV 1,8(1) s IT 250Fm 7, 8
251Fm 100 151 251,081575(9) 5,30(8) uur β+ (98,2%) 251Es (9/2-)
α (1,8%) 247Cf
251mFm 191(2) keV 15,2(23) µs (5/2+)
252Fm 100 152 252,082467(6) 25,39(4) uur α (99,99%) 248Cf 0+
SS (0,0023%)
β+β+ (selde) 252Cf
253Fm 100 153 253,085185(4) 3,00(12) dae EV (88%) 253Es 1/2+
α (12%) 249Cf
254Fm 100 154 254,0868542(30) 3,240(2) uur α (99,94%) 250Cf 0+
SS (0,06%)
255Fm 100 155 255,089962(5) 20,07(7) uur α 251Cf 7/2+
SS (2 × 10−5%)
256Fm 100 156 256,091773(8) 157,6(13) min. SS (91,9%) 0+
α (8,1%) 252Cf
257Fm 100 157 257,095105(7) 100,5(2) dae α (99,79%) 253Cf (9/2+)
SS (0,21%)
258Fm 100 158 258,09708(22) 370(14) µs SS 0+
259Fm 100 159 259,1006(3) 1,5(3) s SS 3/2+
260Fm 100 160 260,10268(54) 1 min. 0+

Isotope per elementWysig

BronneWysig