Isotope van neptunium

Neptunium (Np) is ’n kunsmatige chemiese element en ’n standaardmassa kan dus nie bepaal word nie. Dit het geen stabiele isotope nie en word dus as radioaktief geklassifiseer. Die meeste van die 20 isotope het ’n relatief kort halfleeftyd.

In die natuur kom net spoorhoeveelhede neptunium voor; die meeste isotope is sinteties in ’n laboratorium berei. Die eerste sintetiese isotoop was 239Np, in 1940. Dit is geskep deur 238U met neutrone te bestook om 239U te vervaardig, wat toe betaverval ondergaan het tot 239Np.

Die stabielste neptuniumisotope is 237Np (met ’n halfleeftyd van 2,14 miljoen jaar), 236Np (154 000 jaar) en 235Np (396,1 dae). Alle ander isotope het ’n halfleeftyd van minder as 4,5 dae; die meeste s’n is korter as 50 minute.

Oorsig

wysig
Nuklied Z (p) N (n) Isotopiese massa (u) Halfleeftyd Radioaktiewe verval VP Kernspin
Opwekkingsenergie
225Np 93 132 225,03391(8) 3# ms [>2 µs] α 221Pa 9/2−#
226Np 93 133 226,03515(10)# 35(10) ms α 222Pa
227Np 93 134 227,03496(8) 510(60) ms α (99,95%) 223Pa 5/2−#
β+ (,05%) 227U
228Np 93 135 228,03618(21)# 61,4(14) s β+ (59%) 228U
α (41%) 224Pa
β+, SS (,012%) (verskeie)
229Np 93 136 229,03626(9) 4,0(2) min. α (51%) 225Pa 5/2+#
β+ (49%) 229U
230Np 93 137 230,03783(6) 4,6(3) min. β+ (97%) 230U
α (3%) 226Pa
231Np 93 138 231,03825(5) 48m8(2) min β+ (98%) 231U (5/2)(+#)
α (2%) 227Pa
232Np 93 139 232,04011(11)# 14,7(3) min. β+ (99,99%) 232U (4+)
α (.003%) 228Pa
233Np 93 140 233,04074(5) 36,2(1) min β+ (99,99%) 233U (5/2+)
α (,001%) 229Pa
234Np 93 141 234,042895(9) 4,4(1) d β+ 234U (0+)
235Np 93 142 235,0440633(21) 396,1(12) d EV 235U 5/2+
α (,0026%) 231Pa
236Np[nota 1] 93 143 236,04657(5) 1,54(6)×105 j EV (87,3%) 236U (6−)
β (12,5%) 236Pu
α (,16%) 232Pa
236mNp 60(50) keV 22,5(4) u EV (52%) 236U 1
β (48%) 236Pu
237Np[nota 2] 93 144 237,0481734(20) 2,144(7)×106 y α 233Pa 5/2+
SS (2×10−10%) (verskeie)
TV (4×10−12%) 207Tl
30Mg
238Np 93 145 238,0509464(20) 2,117(2) d β 238Pu 2+
238mNp 2300(200)# keV 112(39) ns
239Np 93 146 239,0529390(22) 2,356(3) d β 239Pu 5/2+
240Np 93 147 240,056162(16) 61,9(2) min. β 240Pu (5+)
240mNp 20(15) keV 7,22(2) min. β (99,89%) 240Pu 1(+)
IO (,11%) 240Np
241Np 93 148 241,05825(8) 13,9(2) min. β 241Pu (5/2+)
242Np 93 149 242,06164(21) 2,2(2) min. β 242Pu (1+)
242mNp 0(50)# keV 5,5(1) min. 6+#
243Np 93 150 243,06428(3)# 1,85(15) min. β 243Pu (5/2−)
244Np 93 151 244,06785(32)# 2,29(16) min. β 244Pu (7−)

Notas

wysig
  1. Splytbare nuklied
  2. Mees algemene nuklied
  • Waardes wat met # gemerk is, is nie slegs afgelei van eksperimentele data nie, maar minstens gedeeltelik van sistematiese neigings.
  • Onsekerhede word aangedui in verkorte vorm tussen hakies ná die ooreenstemmende laaste syfers.

Isotope per element

wysig
1H 2He 3Li 4Be 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne 11Na 12Mg 13Al 14Si 15P 16S 17Cl 18Ar 19K
20Ca 21Sc 22Ti 23V 24Cr 25Mn 26Fe 27Co 28Ni 29Cu 30Zn 31Ga 32Ge 33As 34Se 35Br 36Kr 37Rb 38Sr 39Y
40Zr 41Nb 42Mo 43Tc 44Ru 45Rh 46Pd 47Ag 48Cd 49In 50Sn 51Sb 52Te 53I 54Xe 55Cs 56Ba 57La 58Ce 59Pr
60Nd 61Pm 62Sm 63Eu 64Gd 65Tb 66Dy 67Ho 68Er 69Tm 70Yb 71Lu 72Hf 73Ta 74W 75Re 76Os 77Ir 78Pt 79Au
80Hg 81Tl 82Pb 83Bi 84Po 85At 86Rn 87Fr 88Ra 89Ac 90Th 91Pa 92U 93Np 94Pu 95Am 96Cm 97Bk 98Cf 99Es
100Fm 101Md 102No 103Lr 104Rf 105Db 106Sg 107Bh 108Hs 109Mt 110Ds 111Rg 112Cn 113Nh 114Fl 115Mc 116Lv 117Ts 118Og