Boor-11 115B is 'n stabiele isotoop van boor. Dit is die isotoop wat mees volop is.

Eienskappe

Algemeen

Naam Boor-11 
 
Protone
Neutrone
Kernspin

Status

Status stabiel 
Relatiewe voorkoms 80,1%  

Neutrondiffraksie

koh. lengte 6,65 fm  
inkoh. lengte -1,3 fm  
koh. deursnee 5,56 barn  
inkoh. deursnee 0,21 barn  
absorpsiedeurnee[1] 0,0055 barn  

Navigasie

94Be 105B
104Be 115B 126C
136C
Lys van isotope
Portaal Chemie
Portaal Fisika

Neutrondiffraksie

wysig

Hierdie nuklied is vir neutrondiffraksie geskik, maar die aanwesigheid van 105B, wat sterk neutrone absorbeer maak dit onmoontlik om die element in sy natuurlike samestelling aan hierdie tegniek te onderwerp. Monsters moet met boor-11 verryk word om dit moontlik te maak en dit is duur.

Albei die stabiele kerne van boor kan vir resonansie gebruik word, maar hulle besit albei 'n kwadrupool. Boor-11 is die beste KMR-kern omdat die kwadrupool kleiner is en die gevoeligehid groter. Die gevoeligheid by natuurlike isotoopsamestelling is 0,165 ten opsigte van proton-KMR en die bereik van die chemiese verskuiwings ongeveer 210 dpm. Die resonansiefrekwensie is 32,083974% van die proton s'n.[2]

'n Probleem is dat die KMR-buisies wat gewoonlik vir die tegniek gebruik word boor bevat en dit lewer 'n breë agtergrondpiek. Kwartsbuisies is beter maar ook duur.

Verwysings

wysig
  1. Vir neutrone met snelheid 2200 m/s
  2. Hebreeuse universiteit