Femtometer

lengtemaat (0,000000000000001 m)

'n Femtometer (simbool: fm) is 'n lengtemaat wat van die SI-basiseenheid vir lengte, die meter, afgelei is en word geskryf as (0,000000000000001 m). Dit word uitgedruk as 1x10-15 m.

'n heliumatoom
Een femtometer (wit stafie) word teenoor 'n heliumatoomkern aangedui, en een ångströmlengte (swart stafie) word teenoor die hele atoom aangedui.

SI-veelvoude

wysig
Veelvoud Naam Simbool Veelvoud Naam Simbool
100 meter m      
103 kilometer km 10–3 millimeter mm
106 megameter Mm 10–6 mikrometer µm
109 gigameter Gm 10–9 nanometer nm
1012 terameter Tm 10–12 pikometer pm
1015 petameter Pm 10–15 femtometer fm
1018 eksameter Em 10–18 attometer am
1021 zettameter Zm 10–21 zeptometer zm
1024 jottameter Ym 10–24 joktometer ym

Daar is eenhede wat tot die metriese stelsel behoort het, maar wat nie meer in die S.I.-stelsel erken word nie, soos:

Veelvoud Naam Simbool Veelvoud Naam Simbool
101 dekameter dam 10–1 desimeter dm
102 hektometer hm 10–2 sentimeter cm
10–10 Ângström Â