'n Pikometer (simbool: pm) is 'n lengtemaat wat van die SI-basiseenheid vir lengte, die meter afgelei is en is 'n triljoenste van 'n meter ( 0.000000000001 m). Dit word voorgestel as 1x10-12m.