Liniaal wat in sentimeters uitgemerk is.

'n Sentimeter is 'n maateenheid en is 'n honderdste van 'n meter. Dit word afgekort as cm en voorgestel as 10-2m.