'n Nanometer (simbool: nm) is 'n lengtemaat wat van die SI-basiseenheid vir lengte, die meter afgelei is en is 'n miljardste van 'n meter (0.000000001 m). Dit word voorgestel as 1x10-9m.