Uraan-234

Uraan-234 (U-234) is 'n isotoop van uraan. In natuurlike uraan en uraanerts is U-234 'n indirekte ontbindingsproduk van U-238. Dit beslaan egter net 0,0055% (55 dele per miljoen) van rou uraan, omdat die halfleeftyd daarvan net 246 000 jaar is, omtrent 1/18 000 die halfleeftyd van U-238.


Ligter:
uraan-233
Uraan-234 is 'n
isotoop van uraan
Swaarder:
uraan-235
Vervalproduk van:
plutonium-238 (α)
protaktinium-234 (β-)
neptunium-234 (β+)
Vervalketting
van uraan-234
Verval na:
torium-230 (α)