Klub Here Sewentien

sosiale en kultuurvereniging vir Afrikaner-mans in Kaapstad van 1955 tot 1997

Die Klub Here Sewentien (Klub Here XVII) was ‘n sosiale en kultuurvereniging vir Afrikaner-mans in die middestad van Kaapstad.

Lidmaatskap was beperk tot invloedryke en vooraanstaande Afrikaners, soos ministers, sakemanne, dokters en regsgeleerdes. Getrou aan die gees van die tyd was dit ‘n sterk ondersteuner van die apartheidsbestel.

Dit het van 1955 tot 1997 bestaan. C.F. Albertyn was ‘n stigterslid en later erepresident. Aan die einde van die 20ste eeu het die ledetal van hierdie soort sosiale kringe landswyd skerp gedaal. Oorblywende lede van Klub Here XVII het met ander organsiasies opgegaan in die Kaapstad-klub.

Trivia wysig

Die Maria van Riebeeck-klub in Johannesburg was ‘n soortgelyke organisasie vir vroue.

Bibliografie wysig

  • za.linkedin.com/emiledebeer
  • digital.lib.sun.ac.za