Kombinasielogika

In digitale stroombaanteorie, is kombinasielogika 'n tipe logiese stroombaan waarvan die afvoer slegs 'n funksie van die huidige toevoere is. Dit is in teenstelling met sekwensiële logika, waar die afvoer afhanklik is van die huidige toevoer en die geskiedenis van die toevoer.

Sekwensiële logika besit dus 'n geheue-element wat kombinasielogika nie het nie.

Kombinasielogika word in rekenaarstroombane gebruik om Boolse algebra op toevoere en gestoorde inligting uit te voer. Praktiese rekenaarstroombane bevat 'n vermenging van kombinasielogika en sekwensiële logika. Soos byvoorbeeld in die Rekenkundige Logiese Eenheid (RLE) (deel van die Sentrale verwerkingseenheid (SVE)) van 'n rekenaar, word die gedeelte wat wiskundige bewerkings doen in ooreenstemming met kombinasielogika gebou, terwyl die RLE beheer word deur 'n beheerder wat gebou is in ooreenstemming met sekwensiële logika.