Sekwensiële logika

In digitale stroombaanteorie word sekwensiële logika beskryf as 'n tipe logikastroombaan waarvan die afvoer van die huidige toevoer sowel as die geskiedenis van die toevoer afhanklik is. Dit kontrasteer met kombinasielogika, waar die afvoer 'n funksie van slegs die huidige toevoer is. Anders gestel bevat sekwensiële logika geheue-elemente wat kombinasie logika nie bevat nie.

Sekwensiële logika word dus ook gebruik om sommige tipes rekenaargeheues te konstrueer, sekere tipes vertraging- en stoorelemente, en en:finite state machines. Meeste praktiese rekenaarstroombane is 'n vermenging van sekwensiële en kombinasielogika.

Daar is twee tipes finite state machines wat met sekwensiële logika gebou kan word:

  • en:Moore machine: die afvoer is slegs afhanklik van die interne status. (Aangesien die interne status slegs op 'n klokflank verander, verander die afvoer ook slegs op 'n klokflank).
  • en:Mealy machine: die afvoer is van beide die interne status en die huidige toevoer afhanklik.