'n Kontrak is 'n regsgeldige ooreenkoms tussen twee of meer mense binne die perke van hul kontraktuele bevoegdheid. Mense wat 'n kontrak met mekaar aangaan, moet die ernstige voorname hê om 'n wetlike verpligting te skep. Hulle moet sodanige voorneme ook duidelik aan mekaar stel. Ooreenkomste tussen mense in die sakewêreld hoef nie altyd op skrif te wees nie, maar dit is veiliger om dit wel op skrif te doen. Daar is baie min tipes kontrakte in Suid-Afrika wat op skrif moet wees. Voorbeelde hiervan is: 'n Koopkontrak by onroerende eiendom, 'n borgkontrak, en 'n leerkontrak. 'n Eenvoudige ooreenkoms van een bladsy kan maklik sonder regshulp opgestel word. Die regte en verpligtinge van ál die betrokke partye vloei uit elke kontrak voort.

Regsgeldige kontrakte kan nie aangegaan word oor dinge wat deur die Wet verbied word nie. Kontrakte kan dus nie aangegaan word om 'n misdaad te pleeg of iemand as 'n slaaf te verkoop nie.

Handelingsbevoegdheid wysig

Sien Handelingsbevoedheid.

Die mense wat die kontrak aangaan moet handelingsbevoegdheid hê. Dít is die bevoegdhied wat deur die Wet aan mense toegeken word om geldige dade uit te voer. Kontrakte kan slegs met mense met die nodige bevoegdheid aangegaan word. Iemand jonger as 18 jaar (voorheen 21) is 'n minderjarige en kan byvoorbeeld nie kontrakte sonder bystand van 'n voog aangaan nie. Mense wat in só 'n mate onder die invloed van sterk drank is dat hulle nie weet wat hulle doen nie, kan nie kontrakte aangaan nie. Enige kontrakte wat in sulke omstandighede aangegaan is, is nietig.

Sien ook wysig

Bron wysig

  • Dinamiese Bedryfstudies deur Esterhuyse · Horn · Liebenberg, Kagiso, 2005