Die kwadraat (van Latyns: quadratus, vierkant) van 'n getal is die tweede mag van die getal. Die kwadraat word verkry deur die getal met homself te vermenigvuldig. As voorbeeld, die kwadraat van 6 is 6×6 = 36.

Die verband tussen kwadrate en vierkante word duidelik as mens dink dat die oppervlakte van 'n vierkant gelyk is aan die kwadraat van die lengte van die sye.

Voorbeelde:

1² = 1 × 1 = 1
3² = 3 × 3 = 9
12² = 12 × 12 = 144
(−3)² = (−3) × (−3) = 9

Die inverse van die kwadraat van nie-negatiewe getalle is die vierkantswortel.

'n Aantal merkwaardige produkte bestaan uit kwadrate:

Dit is ook interessant dat die som van opvolgende onewe getalle die kwadrate lewer:

 • 1² = 1
 • 2² = 1 + 3
 • 3² = 1 + 3 + 5
 • 4² = 1 + 3 + 5 + 7
 • 5² = 1 + 3 + 5 + 7 + 9
 • 6² = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11
 • 7² = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13
 • ens.

Hierdie verhoudings kan ook geskryf word as:

 • 1² = 1
 • 2² = 1 + 1 + 2
 • 3² = 1 + 1 + 2 + 2 + 3
 • 4² = 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4
 • 5² = 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5
 • ens.

So is:

 • 26² = 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + ... + 25 + 25 + 26 = 25² + 25 + 26

Mens kan hierdie verhoudings maklik begryp deur die bybehorende vierkante te teken:

 x x ... x o |
 x x ... x o |
 . . ... . . 26
 x x ... x o |
 o o ... o o |

 <---25--->

Sien ook

wysig