'n Kwadrant is daardie deel van 'n sirkel wat begrens is deur twee radiusse en die tussenliggende omtrek.

'n Kwadrant is in groen aangedui.