Labradoriet

Labradoriet, met chemiese formule (Ca,Na)(Si,Al)4O8, is 'n plagioklaas veldspaat ongeveer halfpad tussen albiet en anortiet, maar meer na die anortiet kant van die vaste oplossingsreeks. Op die fasediagram van die veldspate word gesien dat die plagioklaas veldspate se katioon-inhoud uit hoofsaaklik natrium en kalsium bestaan, met 'n kleiner hoeveelheid kalium. Die hoeveelheid Na+Ca+(kleiner hoeveelhede K) tel op tot 100%, en die persentasie van die Na- en Ca-katione bepaal die tipe veldspaat. Waar die Ca-katioon inhoud tussen 50 en 70% wissel, vorm dit die mineraal Labradoriet.

Labradoriet
Veldspaat fasediagram, wat die posisie van Labradoriet relatief tot die ander veldspate aandui.

EienskappeWysig

  • Die SG van Labradoriet wissel tussen 2068 en 2.72, met 'n wit streep.
  • Die kristalstruktuur is triklien, en drie splytingsrigtings is sigbaar. Twee splytingsrigtings is baie goed, terwyl die derde splytingsrigting swak is.

Eksterne skakelsWysig