Centurion Christelike Laerskool

(Aangestuur vanaf Laerskool Reformia)
Kleuters in die skool se sandput.

Die Centurion Reformia Onafhanklike Laerskool (CROL) is 'n laerskool wat op die hoek van Cornellstraat en Edinburghlaan in Clubview, Centurion in Suid-Afrika geleë is. Die skool se naam is op 'n stadium verander vanaf "Laerskool Reformia" na "Centurion Christelike Laerskool", maar dieselfde waardes en gehalte onderwys word nog steeds aangebied.

StigtingWysig

Na 'n inligtingsessie in Oktober 2001 deur Pieter Bischoff van Dirk Postma Skool oor wie Aksie Reformatoriese Skole Onderrig is en waarvoor dit staan, het belangstellende ouers besluit om 'n skool te stig. Centurion Reformia het Januarie 2002 sy deure oopgemaak vir 6 leerlinge in graad R en 2 in graad 1. Juffrou Wilma Kampman het aanvanklik beide graadgroepe hanteer, maar later daardie jaar het Renate van Wyk kom uithelp met die graad R’e.

Teen die einde van 2002 het die belangstelling sodanig gegroei dat daar besluit is om tot graad 4 uit te brei. Op die eerste skooldag van 2003 was daar 28 leerders en 4 onderwyseresse sterk. Soos wat die woord versprei het, het Centurion Reformia in 2004 gegroei tot 50 leerders en 6 onderwyseresse, en in 2007 tot 70 leerders, 10 onderwyseresse. Tans word al die grade van 00 tot 7 aangebied. Dit sluit ook 'n kleuter afdeling in.

FasiliteiteWysig

Die skool het begin in die katkisasie fasiliteite van die Gereformeerde kerk Lyttelton. Soos die skool gegroei het, het die fasiliteite te klein geraak. Na onderhandelinge met die regering is daar 'n langtermyn huurooreenkoms vir grond in die Clubview omgewing verkry. Strukture is opgerig en die nuwe skoolgebou is aan die begin van 2008 in gebruik geneem. Die skool is tans geleë op die hoek van Cornellstraat en Edinburghlaan in Clubview.

Waardes en bestuurWysig

Die skool is gegrond op Christen reformatoriese waardestelsel en beywer hom vir gehalte onderrig. 'n Uitkomsgebaseerde kurrikulum word gevolg wat ontwikkel is vir en deur die Aksie Reformatoriese Skole Onderrig (ARSO) groep van skole. Reformia is 'n ouerskool wat nie winsgerig is nie en wat geheel en al deur die ouers besit en bestuur word. Die skool bestaan al sedert 2001 en bestaan uit 'n volledige laerskool van Gr 00 tot en met Gr 7. Sport en kultuur vorm ook deel van die skool se geïntegreerde buitemuurse aktiwiteite.

Eksterne skakelsWysig