Laerskool Totius

Die Laerskool Totius is 'n primêre staatskool met Afrikaans as onderrigmedium in Boston, 'n voorstad van Bellville.

Dr. J.D. du Toit (Totius), na wie die skool genoem is.

Teen April 2016 het die skool 595 leerders van gr. RR tot gr. 7 gehad, van wie 135 in die voorgraadse en 460 in die graadklasse was. Die kleinste graadgroep was die gr. 7's met 53 en die grootste die gr. R's met 80 leerders. Daar was 'n redelik gelykop verdeling van 228 meisies en 232 seuns. Sedert 2015 is mnr. H.L. Bester die skoolhoof.

Geskiedenis wysig

Die skool is op 9 April 1951 met 150 leerders en vyf onderwyseresse in ses losstaande klaskamertjies begin. Destyds het dit Voorbereidingskool Boston geheet, en is net leerders tot gr. 3 geakkommodeer.

Gedurende die tydperk April 1951 tot Desember 1953 was Voorbereidingskool Boston besig om die fondamente te lê waarop Totiusskool sedert 1 Januarie 1954 begin verrys het. Met die afsterwe van prof. J.D. du Toit (Totius), godgeleerde, Bybelvertaler, digter en volksman, in 1953 is besluit om die skool na hom te noem.

In Januarie 1954 het dit Totiusskool geword. In dieselfde jaar is toestemming van die departement van onderwys verkry om die skool in ´n laerskool te verander, en elke jaar het een graadgroep bygekom.

Omdat daar te min plek in die tydelike geboue van die skool was, moes die leerders en onderwysers in twee groepe verdeel word en is onderrig in dubbelskofte gedoen. Een groep se skooldag was van 8 vm. tot 1.30 nm. en die ander s´n van 12 vm. tot 4.30 nm.

Die hoeksteenlegging van die nuwe skoolgebou, soos dit vandag nog daar uitsien, is op 5 Mei 1955 gedoen. Op 28 November 1956 is die nuwe skoolgebou ingewy. Dr. J.G. Meiring, superintendent-generaal van onderwys in Kaapland, het die skool geopen. Dr. Meiring het tydens dié geleentheid aanbeveel dat, aangesien die skool na Totius heet, die laaste vers van Psalm 91, wat deur Totius berym is, die skool se Psalm moes word.

Die volgende hoofde het die skool gedien:

 • Dr. P.K. Cronje 1951–1959
 • N.J.I. v.d. M. Visser 1960–1963
 • J.C. Visser 1964–1969
 • I.W. van Rensburg 1970–1978
 • A. d´L. Volschenk 1978–1983
 • J.D. Rossouw 1984–1996
 • G.C. van Zijl 1997–2014
 • H.L. Bester 2015 –

Skoolnaam wysig

Prof. dr. J.D. du Toit (1877–1953) is een van 'n handjie vol groot geeste wat aan Suid-Afrika geskenk is. Vir die skool is hy die verpersoonliking van Liefde en Lig, die twee grondliggende gedagtes wat ons as leuse aanvaar. Totius is die afgeleide vorm van prof. dr. J.D. du Toit se naam. Dit is ook die naam waaronder hy gedig het.

Skoolwapen en leuse wysig

Die skoolwapen, die sewepuntige ster, met sy leuse "Liefde en Lig", simboliseer hoër ideale en die nastrewing van 'n verderliggende doelstelling, waardeur die leerders se horisonne verbreed en verryk word. Die LIG word in sewe punte van die ster saamgevat; elke punt verteenwoordig 'n dag van die week:

 1. Sondag: (wys na bo) Liefde vir ons Hemelse Vader, vir Sy Woord, vir Sy Werk
 2. Maandag: (kloksgewys) Liefde vir ons daaglikse werk; dors na kennis; genot in studie en arbeid
 3. Dinsdag: Liefde vir ons medemens; liefdesdade en die versagting van leed; aankweek van gesonde gesindhede
 4. Woensdag: Liefde vir 'n sterk, gesonde liggaam en gees; die beoefening van sport; gesonde spangees; ontspanning met goeie leesstof
 5. Donderdag: Liefde vir ons land, volk en moedertaal; 'n waardering vir ons natuurskoon.
 6. Vrydag: Liefde vir ons ouers; die dag vir inskerping van huislike geluk.
 7. Saterdag: Liefde vir alles wat mooi en edel is.

Die Skoollied wysig

 

Ons sing in vroeë lentejare
van Totiusskool wat stewig bou.
Wat ons besiel met ideale
sodat ons moedig koers kan hou.
Ons seuns ontluik soos vreugde-plante
veredel in hul jeug.
Ons dogters is paleispilare
gebeitel tot 'n beeld van deug
Ons sal die goue ster se skitter
gelowig volg waar dit ons rig.
Ons leuse is ons inspirasie –
Uitbundig juig ons: LIEFDE en LIG!

 

Woorde: J.F. Spies
Toonsetting: Dirkie de Villiers

Bron wysig