Liberté, égalité, fraternité

Liberté, égalité, fraternité (Frans vir "Vryheid, gelykheid, broederskap") was die leuse van die Franse Rewolusie. Dit is in 1793 deur die Klub van die Cordeliers gekies en het later die amptelike leuse van Frankryk geword. Die oorspronklike rewolusionêre leuse bevat nog die byvoegsel "...ou la mort" (..."of die dood!"). Dit is ook die amptelike leuse van die eilandnasie Haïti.

Die oorspronklike slagspreuk: "Vryheid, gelykheid, broederskap of die dood".

Die Franse muntstukke van 1 en 2 euro word geslaan met die leuse op hulle keersy.