Likwidasie

likwidasie van 'n onderneming gebeur wanneer hy aan die einde van sy lewe kom. In prinsiep is al die onderneming se bates verkoop en die opbrengs versprei in die volgorde volgens die wet totdat al die bate of geld versprei is

Die likwidasie van 'n onderneming gebeur wanneer hy aan die einde van sy lewe kom. In prinsiep is al die onderneming se bates verkoop en die opbrengs versprei in die volgorde volgens die wet totdat al die bate of geld versprei is. Die gewone volgorde is:

  1. Die likwidateurs se fooie
  2. Belasting
  3. Voorkeur krediteure
  4. Gewone krediteure
  5. Aandeelhouers of eienaars van die onderneming.

As daar nie genoeg bate of geld is om 'n bepaalde kategorie uit te betaal, kry elkeen in daardie kategorie dieselfde persentasie van die geld wat aan hulle geskuld is en die krediteure in laer kategorieë kry niks nie.

Die is nie altyd nodig om al die bate te verkoop nie, soms sal 'n krediteur sekere bate in plaas van geld oorneem.