Lys van Afrikaanse Universiteite

Hierdie is 'n lys van universiteite waar die primêre voertaal Afrikaans is.

Lys van Afrikaanse universiteiteWysig

Seminare, institute en kolleges vir private graadtoekenningWysig

Openbare universiteiteWysig

Die Potchefstroomkampus (voorheen die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys of afgekort PU vir CHO) van die Noordwes-Universiteit is tans die enigste staatsuniversiteit waar Afrikaans as primêre voertaal gebruik word,[1] wat betreurenswaardig is en die posisie en toekoms van Afrikaans as ontwikkelde kultuur- en wetenskapstaal in 'n onbenydenswaardige posisie plaas. Sien Gelyke Kanse en Andere v Voorsitter van die Senaat van die Universiteit van Stellenbosch en Andere [2019] ZACC 38[2][3]

Openbare universiteite waar Afrikaans sedert 1994 as primêre voertaal afgeskaf isWysig

VerwysingsWysig

  1. Sien voetnota 65 tot Gelyke Kanse en Andere v Voorsitter van die Senaat van die Universiteit van Stellenbosch en Andere [2019] ZACC 38
  2. "But that is not the University’s burden, as little is the fact that Afrikaans has all but vanished at other tertiary institutions, barring only one other. And the dilemmas the global march of English poses is not the question before the Court. Yet we should not miss the cost that the diminution of Afrikaans at the University entails not only for Gelyke Kanse and its adherents, but for our world, and for ourselves."
  3. https://www.litnet.co.za/wp-content/uploads/2019/10/FinalJudgmentCCT311-17Gelyke-KansevStellenbosch-University.pdf Opgespoor en besoek op 11/10/2019
  4. https://www.litnet.co.za/persverklaring-konstitusionele-hof-lewer-uitspraak-ten-gunste-van-die-universiteit-stellenbosch-se-taalbeleid/ Opgespoor en besoek op 11/10/2019
  5. Strydom, Nico (10 Oktober 2019). "Konstitusionele Hof sê oor US-taalbeleid" (html). Maroela Media. Besoek op 11 Oktober 2019.
  6. Afriforum en 'n Ander v Voorsitter van die Raad van die Universiteit van Pretoria en Andere (54451/2016) [2016] ZAGPPHC 1030; [2017] 1 All SA 832 (GP) (15 Desember 2016). Beskikbaar by http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPPHC/2016/1030.html Opgespoor en besoek op 11/1/2019
  7. Venter, Zelda (2 Mei 2018). "Afriforum loses Unisa court battle" (in Engels). IOL. Besoek op 11 Oktober 2019.
  8. Afriforum en 'n Ander v Universiteit van die Vrystaat (CCT101/17) [2017] ZACC 48; 2018 (2) SA 185 (CC); 2018 (4) BCLR 387 (CC) (29 Desember 2017); beskikbaar by http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2017/48.html Opgespoor en besoek op 11/10/2019