Lys van rekeningkundige vakbegrippe

Wikimedia lysartikel

Die artikel bevat 'n lys van rekeningkundige vakbegrippe. Rekeningkundige vakbegrippe omvat die terminologie wat deur rekeningkundige praktisyns in die uitoefening van hulle beroep gebruik word.


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Sien ook

AWysig

 • Aandelekapitaal (rekeningkunde)
 • Aankoop (rekeningkunde)
 • Aankoopdatum (rekeningkunde)
 • Aftrekorder (rekeningkunde)
 • Afwagrekening (rekeningkunde)

BWysig

 • Bank
 • Bankaftrekorder (rekeningkunde)
 • Bankstate (rekeningkunde)
 • Bedrag (rekeningkunde)
 • Bedryfsuitgawes (rekeningkunde)
 • Belastingsopgawe (rekeningkunde)
 • Berging (rekeningkunde)
 • Bergingskoste (rekeningkunde)
 • Besending (rekeningkunde)
 • Beslote korporasie
 • Betaal (rekeningkunde)
 • Betaalwissels (rekeningkunde)
 • Bewysstrokie (rekeningkunde)
 • Breekware (rekeningkunde)
 • Boedel (rekeningkunde)
 • Boekwaarde (rekeningkunde)

CWysig

DWysig

EWysig

 • Eienaar (rekeningkunde)
 • Eindvoorraad (rekeningkunde)
 • Eksterne partye (rekeningkunde)

FWysig

 • Faktuur (rekeningkunde)
 • Faktuurprys (rekeningkunde)
 • Finansieële jaarstaat (rekeningkunde)
 • Finansieële rekords (rekeningkunde)
 • Formele rekords (rekeningkunde)

GWysig

 • Gebouerekening (rekeningkunde)
 • Geregtelike stappe (rekeningkunde)
 • Grootboek (rekeningkunde)
 • Grootboekrekening (rekeningkunde)

HWysig

 • Handelsvoorraad (rekeningkunde)
 • Heffing (rekeningkunde)
 • Hulpgrootboek (rekeningkunde)
 • Huurkoop (rekeningkunde)
 • Huurkoopfinansiering (rekeningkunde)

IWysig

 • Inkomste (rekeningkunde)
 • Inkomstestaat (rekeningkunde)
 • Inkoopjoernaal (rekeningkunde)
 • Inskrywing (rekeningkunde)
 • Insolvent (rekeningkunde)
 • Invorder (rekeningkunde)
 • Invorderbaar (rekeningkunde)

JWysig

 • Jaareinde (rekeningkunde)
 • Jaarstaat (rekeningkunde)
 • Joernaal (rekeningkunde)
 • Joernaalinskrywings

KWysig

 • Kasregister (rekeningkunde)
 • Kasregisterstrokie (rekeningkunde)
 • Kassier (rekeningkunde)
 • Kommissie (rekeningkunde)
 • Kontant (rekeningkunde)
 • Kontant ontvang (rekeningkunde)
 • Kontantontvangstejoernaal (rekeningkunde)
 • Kontantaankope (rekeningkunde)
 • Kontrolerekeninge (rekeningkunde)
 • Kontrolestelsel (rekeningkunde)
 • Korting (rekeningkunde)
 • Kosprys (rekeningkunde)
 • Krediet (rekeningkunde)
 • Kredietaankope (rekeningkunde)
 • Kredietnota (rekeningkunde)
 • Kredietsaldo (rekeningkunde)
 • Krediteure (rekeningkunde)
 • Krediteurejoernaal
 • Krediteure-afslagjoernaal
 • Kwitansie (rekeningkunde)
 • Kwitansies uitgereik (rekeningkunde)

LWysig

 • Lewensduur (rekeningkunde)

MWysig

 • Maatskappy

NWysig

OWysig

 • Omskrywing (rekeningkunde)
 • Ongerealiseerde heffing (rekeningkunde)
 • Oninvorderbaar (rekeningkunde)
 • Onttrekking (rekeningkunde)
 • Ontvanger van Inkomste (rekeningkunde)
 • Ontvangswissel (rekeningkunde)
 • Oorboek (rekeningkunde)
 • Oorplasing (rekeningkunde)
 • Oorgeplaasde voorraad (rekeningkunde)
 • Optelfout (rekeningkunde)

PWysig

 • Paaiement (rekeningkunde)
 • Perseel (rekeningkunde)
 • Polis (rekeningkunde)
 • Proefbalans (rekeningkunde)
 • Proefbalanstotaal (rekeningkunde)
 • Prys (rekeningkunde)

QWysig

RWysig

 • Rekenmeester (rekeningkunde)
 • Rekening (rekeningkunde)
 • Rekeningkunde
 • Rente (rekeningkunde)

SWysig

 • Salaris (rekeningkunde)
 • Saldo (rekeningkunde)
 • Skenking (rekeningkunde)
 • Skryfbehoefterekening (rekeningkunde)
 • Skuld (rekeningkunde)
 • Skuldbriewe (rekeningkunde)

TWysig

 • Terugsendings (rekeningkunde)
 • Tjek (rekeningkunde)
 • Toerusting (rekeningkunde)
 • Transaksie (rekeningkunde)

UWysig

 • Uitgawe (rekeningkunde)
 • Uitstaande bedrag (rekeningkunde)

VWysig

 • Vaste bates (rekeningkunde)
 • Verdiskonteer (rekeningkunde)
 • Verhandel (rekeningkunde)
 • Verkoop (rekeningkunde)
 • Verkoop-state (rekeningkunde)
 • Verkope (rekeningkunde)
 • Verlies (rekeningkunde)
 • Versekering (rekeningkunde)
 • Versending (rekeningkunde)
 • Vervaldag (rekeningkunde)
 • Vervoer (rekeningkunde)
 • Voorraad (rekeningkunde)
 • Voorraadopname (rekeningkunde)
 • Voorraadsrekening (rekeningkunde)
 • Vooruitbetaalde uitgawes (rekeningkunde)

WWysig

 • Waardevermindering (rekeningkunde)
 • Wins (rekeningkunde)
 • Winstoeslag (rekeningkunde)

XWysig

YWysig

ZWysig