Lys van rekeningkundige vakbegrippe

Wikimedia lysartikel

Die artikel bevat 'n lys van rekeningkundige vakbegrippe. Rekeningkundige vakbegrippe omvat die terminologie wat deur rekeningkundige praktisyns in die uitoefening van hulle beroep gebruik word.


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Sien ook

A wysig

 • Aandelekapitaal (rekeningkunde)
 • Aankoop (rekeningkunde)
 • Aankoopdatum (rekeningkunde)
 • Aftrekorder (rekeningkunde)
 • Afwagrekening (rekeningkunde)

B wysig

 • Bank
 • Bankaftrekorder (rekeningkunde)
 • Bankstate (rekeningkunde)
 • Bedrag (rekeningkunde)
 • Bedryfsuitgawes (rekeningkunde)
 • Belastingsopgawe (rekeningkunde)
 • Berging (rekeningkunde)
 • Bergingskoste (rekeningkunde)
 • Besending (rekeningkunde)
 • Beslote korporasie
 • Betaal (rekeningkunde)
 • Betaalwissels (rekeningkunde)
 • Bewysstrokie (rekeningkunde)
 • Breekware (rekeningkunde)
 • Boedel (rekeningkunde)
 • Boekwaarde (rekeningkunde)

C wysig

D wysig

E wysig

 • Eienaar (rekeningkunde)
 • Eindvoorraad (rekeningkunde)
 • Eksterne partye (rekeningkunde)

F wysig

 • Faktuur (rekeningkunde)
 • Faktuurprys (rekeningkunde)
 • Finansieële jaarstaat (rekeningkunde)
 • Finansieële rekords (rekeningkunde)
 • Formele rekords (rekeningkunde)

G wysig

 • Gebouerekening (rekeningkunde)
 • Geregtelike stappe (rekeningkunde)
 • Grootboek (rekeningkunde)
 • Grootboekrekening (rekeningkunde)

H wysig

 • Handelsvoorraad (rekeningkunde)
 • Heffing (rekeningkunde)
 • Hulpgrootboek (rekeningkunde)
 • Huurkoop (rekeningkunde)
 • Huurkoopfinansiering (rekeningkunde)

I wysig

 • Inkomste (rekeningkunde)
 • Inkomstestaat (rekeningkunde)
 • Inkoopjoernaal (rekeningkunde)
 • Inskrywing (rekeningkunde)
 • Insolvent (rekeningkunde)
 • Invorder (rekeningkunde)
 • Invorderbaar (rekeningkunde)

J wysig

 • Jaareinde (rekeningkunde)
 • Jaarstaat (rekeningkunde)
 • Joernaal (rekeningkunde)
 • Joernaalinskrywings

K wysig

 • Kasregister (rekeningkunde)
 • Kasregisterstrokie (rekeningkunde)
 • Kassier (rekeningkunde)
 • Kommissie (rekeningkunde)
 • Kontant (rekeningkunde)
 • Kontant ontvang (rekeningkunde)
 • Kontantontvangstejoernaal (rekeningkunde)
 • Kontantaankope (rekeningkunde)
 • Kontrolerekeninge (rekeningkunde)
 • Kontrolestelsel (rekeningkunde)
 • Korting (rekeningkunde)
 • Kosprys (rekeningkunde)
 • Krediet (rekeningkunde)
 • Kredietaankope (rekeningkunde)
 • Kredietnota (rekeningkunde)
 • Kredietsaldo (rekeningkunde)
 • Krediteure (rekeningkunde)
 • Krediteurejoernaal
 • Krediteure-afslagjoernaal
 • Kwitansie (rekeningkunde)
 • Kwitansies uitgereik (rekeningkunde)

L wysig

 • Lewensduur (rekeningkunde)

M wysig

 • Maatskappy

N wysig

O wysig

 • Omskrywing (rekeningkunde)
 • Ongerealiseerde heffing (rekeningkunde)
 • Oninvorderbaar (rekeningkunde)
 • Onttrekking (rekeningkunde)
 • Ontvanger van Inkomste (rekeningkunde)
 • Ontvangswissel (rekeningkunde)
 • Oorboek (rekeningkunde)
 • Oorplasing (rekeningkunde)
 • Oorgeplaasde voorraad (rekeningkunde)
 • Optelfout (rekeningkunde)

P wysig

 • Paaiement (rekeningkunde)
 • Perseel (rekeningkunde)
 • Polis (rekeningkunde)
 • Proefbalans (rekeningkunde)
 • Proefbalanstotaal (rekeningkunde)
 • Prys (rekeningkunde)

Q wysig

R wysig

 • Rekenmeester (rekeningkunde)
 • Rekening (rekeningkunde)
 • Rekeningkunde
 • Rente (rekeningkunde)

S wysig

 • Salaris (rekeningkunde)
 • Saldo (rekeningkunde)
 • Skenking (rekeningkunde)
 • Skryfbehoefterekening (rekeningkunde)
 • Skuld (rekeningkunde)
 • Skuldbriewe (rekeningkunde)

T wysig

 • Terugsendings (rekeningkunde)
 • Tjek (rekeningkunde)
 • Toerusting (rekeningkunde)
 • Transaksie (rekeningkunde)

U wysig

 • Uitgawe (rekeningkunde)
 • Uitstaande bedrag (rekeningkunde)

V wysig

 • Vaste bates (rekeningkunde)
 • Verdiskonteer (rekeningkunde)
 • Verhandel (rekeningkunde)
 • Verkoop (rekeningkunde)
 • Verkoop-state (rekeningkunde)
 • Verkope (rekeningkunde)
 • Verlies (rekeningkunde)
 • Versekering (rekeningkunde)
 • Versending (rekeningkunde)
 • Vervaldag (rekeningkunde)
 • Vervoer (rekeningkunde)
 • Voorraad (rekeningkunde)
 • Voorraadopname (rekeningkunde)
 • Voorraadsrekening (rekeningkunde)
 • Vooruitbetaalde uitgawes (rekeningkunde)

W wysig

 • Waardevermindering (rekeningkunde)
 • Wins (rekeningkunde)
 • Winstoeslag (rekeningkunde)

X wysig

Y wysig

Z wysig