M.C.E. van Schoor

Marthinus Cornelius Ellnarius (Tienie) van Schoor (1920 - 2009) was 'n bekende[1] historikus en outeur van talle boeke oor die geskiedenis van die Afrikaner en die Tweede Vryheidsoorlog. Hy het dit as sy lewenstaak gesien om die geskiedenis van die ABO deeglik na te vors en te boekstaaf, en het veral in die Vrystaatse Driemanskap, pres. Theunis Steyn, genl. Christiaan de Wet en ds. J.D. Kestell belanggestel.[2]

Tienie van Schoor
MCE van Schoor.jpg
Gebore
Marthinus Cornelius Ellnarius van Schoor

24 November 1920
Sterf25 Julie 2009
NasionaliteitSuid-Afrika
BeroepAkademikus, skrywer
Bekend virBoeke oor Afrikaner en Anglo-Boereoorlog
EggenootBetha
Kinders6
GeloofChristen

BiografieWysig

Tienie van Schoor is op 24 November 1920 in Bloemfontein gebore. Hy het aan die Hoërskool Jan van Riebeeck in Kaapstad gematrikuleer. Daarna verwerf hy sy meestersgraad in geskiedenis met lof aan die Universiteit van die Vrystaat, en sy doktorsgraad aan die Potchefstroomse Universiteit.

Vanaf 1949 was hy tien jaar lank geskiedenisonderwyser by die Hoërskool Sentraal in Bloemfontein. In 1959 het hy geskiedenis-dosent aan die Vrystaatse Universiteit geword. Hy was van 1977 tot 1985 die departementshoof.

Van Schoor was vanaf 1963 lid van die Nasionale Vrouemonumentkommissie en was vir 16 jaar ook die voorsitter daarvan.[3]

Van Schoor is op 25 Julie 2009 op 88-jarige ouderdom in Kleinmond in sy slaap oorlede. Hy is deur sy vrou Betha, ses kinders en elf kleinkinders oorleef.[4][5]

BoekeWysig

Enkele van sy boeke ter illustrasie:

 • Huldiging van ons heldinne, F.A.K., 1949 (medeskrywer)
 • Politieke groeperinge in Transgariep: Veldkornet en sy aandeel in die opbou van die Suid-Afrikaanse Republiek tot 1870, Volume 13, Cape Times, 1950 (medeskrywer)
 • Die nasionale en politieke bewuswording van die Afrikaner in migrasie en sy ontluiking in Transgariep tot 1854, P.U. vir C.H.O., 1961
 • Die Tweetoringkerk: vyf-en-sewentig jaar 1880-1955, Merino Drukkers, 1955 (medeskrywer)
 • Die Vrystaatse Helpmekaar: die ontstaan van die Helpmekaar-beweging in Suid-Afrika en sy besondere ontwikkeling in die Oranje-Vrystaat, Sentrale Pers, 1960
 • Republieke en republikeine, Kaapstad & Bloemfontein, 1960
 • Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Oranje-Vrystaat, N.G. Kerk in die O.V.S., 1963
 • Die geskiedenis van Bethlehem, 1864-1964, Bethlehemse Stadsraad, 1964 (medeskrywer)
 • Ons nasionale feesdae: Van Riebeeckdag 6 April, Republiekdag 31 Mei, Setlaarsdag September, krugerdag 10 Oktober, Geloftedag 16 Desember, Nasionale handelsdrukkery, 1967
 • Eeufeesgedenkboek - N.G. gemeente Lindley, N.G. Kerk, Lindley, 1976 (medeskrywer)
 • Geskiedenis vir Standerd 8. O.V.S.-leerplan, Nasou, 1968 (medeskrywer)
 • My eerste groot boek oor ons land: 'n kindergeskiedenis van Suid-Afrika, Tafelberg, 1968 (medeskrywer)
 • 60 jaar op die Bult, Universiteit van die Oranje-Vrystaat, 1970
 • Dagboek van Hugo H. van Niekerk, Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 1972
 • Spotprente van die Anglo-Boereoorlog, Tafelberg, 1981
 • Vegkop, National Monuments Council, 1984
 • Dr. D.F. Malan en Koalisie, Tafelberg, 1988 (medeskrywer)
 • 'n Bittereinder aan die woord: geskrifte en toesprake van Marthinus Theunis Steyn, Oorlogsmuseum van die Boererepublieke, 1997
 • President M.T. Steyn: sy rol in die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902, Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskapen en Kuns, 1999
 • Die Rebellie: my tog deur die woestyn na Duitswes, Oorlogsmuseum van die Boererepublieke, 2000 (medeskrywer)
 • 'n Bloemlesing: Genl. C.R. de Wet, Oorlogsmuseum van die Boererepublieke, 2000 (medeskrywer)
 • Die Bittereinde Vrede: vredespogings en -onderhandelinge voor en tydens die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902, Kraal-Uitgewers, 2007 (medeskrywer)

VerwysingsWysig