Maatskaplike werk

Maatskaplike werk
paramediese spesialiteit
Bestudeer deursocial work scienceWysig
Beoefen deurmaatskaplike werkerWysig

Maatskaplike werk is ’n professionele en akademiese dissipline waarvan die doel is om die lewensgehalte en subjektiewe welsyn van individue, groepe en gemeenskappe te bevorder deur middel van navorsing, beleidvorming, gemeenskapsorganisering en krisisingryping. Dit vind hoofsaaklik plaas onder mense wat geraak word deur sosiale ongeregtighede soos armoede, fisieke en geestestoestande en sosiale onreg, insluitende die skending van hul burger- en menseregte.