Memorable Order of Tin Hats

genootskap van oud-gediendes

Die Memorable Order of Tin Hats of (M.O.T.H.) is ‘n genootskap van oud-gediendes.

Hierdie organisasie het as doel die herdenking van die deelname van Suid-Afrikaanse soldate aan oorloë en veral spesifieke veldslae, die eerbetoon aan gesneuwelde makkers, die bemoediging en bystand van oud-soldate en hul naasbestaandes wat finansiële of fisiese probleme ervaar en die sosiale verkeer van oud-soldate. Teenswoordig is M.O.T.H. veral bekend om die vlagseremonie, kranslegging en parade rondom Wapenstilstandsdag, 11 November.

Lidmaatskap is oop vir alle manne en vroue van alle range wat namens Suid-Afrika in gewapende konflikte sedert die Tweede Vryheidsoorlog betrokke was. Takke van M.O.T.H. is versprei oor die hele land tot selfs in Namibië, Zimbabwe, Zambië en Malawi. ‘n Plaaslike tak staan bekend as ‘n “shellhole” en ‘n paar van die aangrensende “shellholes” word gegroepeer in “dugouts”. 'n Prentjie van 'n brandende kers op 'n soldatehelm dien as simbool van die vereniging.

Die George Coombs Shellhole by 1 Tenkregiment, Tempe Basis, Bloemfontein. 2014.

M.O.T.H. is op 7 Mei 1927 in Durban gestig deur Charles Alfred Evenden (1923-1960), die spotprenttekenaar van die The Natal Marcury. Hy het op die idee gekom om so ‘n vereniging te stig nadat sy spotprent “Forgetfulness” in die koerant verskyn het.

In Durban is daar ‘n Warrior’s Gate wat as pelgrimsoord vir M.O.T.H. dien. Mount Memory by Sterkhorn in die Drakensberge is ‘n monument deur M.O.T.H. opgerig om soldate wat gesneuwel het of verdwyn het te herdenk.

BibliografieWysig

  • www.moth.org.za

Eksterne skakelsWysig