Myddleton Glebe (die Myddleton-kerkgronde) lê 5km oos van Caledon aan weerskante van die N2 nasionale pad.

Op 20 Februarie 1850 skenk sir Harry Smith, die goewerneur van die Kaapkolonie, 350 morg grond aan die Anglikaanse kerk om vrygestelde slawe te huisves. Elke bewoner het 'n erf gekry wat gewissel het tussen die 1 000 en 2 000 vierkante meter, maar dit sou die eiendom van die kerk bly. Bewoners kon huise bou, vee aanhou en graan en groente verbou. Slegs nasate van die oorspronklike erfhouers kon om verdere grond aansoek doen. Tot 1965 moes die bewoners 25c huur per maand aan die kerk betaal. Die kerk het streng reëls neergelê wat die lewe op die dorpie bepaal het.

Die bou van die N2 nasionale pad het die dorpie in twee verdeel. Voorheen het die hoofpad teen die spoorlyn verby geloop. In 1980 is die dorpie tot gekleurde woongebied verklaar en onder die afdelingsraad van Caledon geplaas. Sedert 1995 is dit 'n woonbuurt van Caledon en huisves dit ongeveer 140 gesinne.

Oor die oorsprong van die naam Myddleton bestaan meningsverskil. Eerw. Myddleton Wilshere het die dorpie aanvanklik uitgelê. Die nooiensvan van die bekende argitek Sophy Gray, vrou van biskop Robert Gray van Kaapstad, was ook Myddleton.