NG gemeente Brakpan-Oos

Ds. M.J. van Niekerk.

Die NG gemeente Brakpan-Oos is ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk op die Oos-Randse dorp Brakpan.

StigtingWysig

In Desember 1945 is dié gemeente, sonder enige besittings of bates, van die moedergemeente Brakpan afgestig. Deur die goedgunstigheid van die skoolraad en die prinsipaal is die saal van die Hoërskool Rhodes tot die beskikking van die gemeente geplaas; ondanks die ongunstige omgewing is die gemeente se eredienste en feeste tot lof van die Heer aanvanklik hier gehou.

BeginjareWysig

Vol vertroue en met behulp van 'n bruidskat van £500 van die moedergemeente, koop die gemeente aan die begin van 1946 sy eerste eiendom en wel 'n pastorie vir die verwagte eerste leraar en gesin. Die eerste beroep op 'n leraar word aangeneem en op Vrydag 3 Mei 1946 ontvang die gemeente sy eerste leraar en sy gade, ds. en mev. M.J. van Niekerk, en op Sondag 5 Mei lewer hy sy intreerede.

KerkbouWysig

Ná baie gesukkel en ongerief besluit die gemeente om in die geloof 'n kerkgebou op te rig en ten einde koste te bespaar, word deur die kerkraad besluit om onder eie toesig te bou. Op Saterdag 14 Februarie 1948, word die hoeksteen deur ds. Van Niekerk gelê, en eindelik, op Saterdag 11 Desember 1948 breek die gelukkige dag aan en die pragtige en sierlike gebou word net drie jaar ná die ontstaan van die gemeente ter ere van God ingewy.

Die susters van die gemeente het ook met ywer gewerk en op 27 Oktober 1950 kon 'n pragtige orrel kon ingewy word wat deur die susters betaal is. Intussen het die pastorie ondoeltreffend geword en die kerkraad besluit om 'n nuwe pastorie vir die gebruik van die leraar en sy gesin daar te stel, en in Augustus 1951 het hulle hul intrek in die nuwe en gerieflike huis geneem.

GroeiWysig

Onder leiding van ds. en mev. Van Niekerk het die gemeente geestelik net so gegroei en gebloei. 'n Kerkraad van 56 lede het in hul tyd die herderspaar getrou bygestaan in die bearbeiding van die 28 wyke waarin die 2 100 belydende lidmate verdeel was. Die Sondagskool en Christelike verenigings het destyds daagliks uitgebrei.

BronneWysig