NG gemeente Bremersdorp

Die NG gemeente Bremersdorp was een van twee gemeentes van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Swaziland (nou Eswatini), maar dit is ingelyf by die enigste oorblywende gemeente in dié land, Goedgegun. Die gemeente se middelpunt was op Manzini, wat vroeër as Bremersdorp bekendgestaan het.

Ds. J.P. Joubert.

Op 14 Oktober 1944 is die gemeente gestig. Maar die wyk Bremersdorp het uitgebrei gelê en dit het spoedig geblyk dat die leraar van Chrissiesmeer nie die werk hier behoorlik kan doen nie. Toe is in medewerking met die Ring van Lydenburg besluit om die res van Swaziland wat onder die gemeente van Barberton geressorteer het ook onder Bremersdorp te sny. Die gemeente van Bremersdorp het toe die hele deel van Swaziland ingesluit wat noord van die Usuturivier lê, 'n baie groot en uitgestrekte gebied.

Prop. C.J. van den Berg het toe tydelik die gemeente bedien, maar het 'n beroep na Sabie aangeneem. 'n Beroep is op ds. J.P. Joubert van Lydenburg uitgebring en hy het die beroep aangeneem. Hy was geen onbekende nie aangesien hy tevore die gebied bearbei het toe hy leraar van Chrissiesmeer was. In September 1949 is hy bevestig. Die gemeente was groot en uitgestrek en daar moes dikwels van 60 tot 100 km gereis word om een huisgesin te besoek. Ook Lourenco Marques het ná dier afstigting vir bearbeiding onder dié gemeente geval en dit was amper 200 km hiervandaan.

Tog was daar destyds in Swaziland baie tekens van uitbreiding. In 1952 berig die gemeente se medewerker in Ons gemeentelike feesalbum: “Die heidene leef hier aan ons deure, maar die bearbeiding is nie wat dit moet wees nie. Vir die hele Swaziland is daar maar net een sendeling, naamlik eerw. Malan, en die veld is vir hom veels te groot. In ons gemeente bearbei hy die heidene veral te Havelock-myn.”

Bremersdorp was destyds ’n hulpbehoewende gemeente en is daar voorspel dat dit sekerlik nog vir 'n lang tyd so sou bly.

Bronne

wysig